Начало

Българското ядрено дружество (БЯД) е организация с обществено полезна дейност, чиято главна цел е да съдейства за всестранното развитие на науката, технологиите и практиката за безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели, като допринася за постигането на разбиране, обективно отношение и добронамереност от страна на обществеността по въпросите на ядрената енергетика. БЯД концентрира своите усилия в следните направления:

  • Да осигури форум за обмяна на знания и идеи и да спомага за повишаване на професионалната квалификация на своите членове;
  • Да насърчава разширяването на безопасното използване на дости­женията на ядрената наука за благото на обществото;
  • Да поддържа диалог с обществеността по въпросите на ядрената наука и практика и да съдейства за повишаването на радиологичната култура на населението;
  • Да сътрудничи с държавни институции, стопански предприятия и неправителствени организации по въпросите на ядрената наука и практика чрез своя експертен потенциал. 

 

Белгия удължава срока на реакторите Doel 1 и 2Правителството на Белгия заяви, че два от трите най-стари реактори в страната (Doel 1 и 2) ще продължат да работят още 10 години. Блокове 1 и 2 в АЕЦ Doel са с реактори от типа PWR с мощност 433MW и два циркулационни кръга (проект на Westinghouse). Въведени са в експлоатация през 1975 г. и трябваше да бъдат спрени през 2015 г., след 40-годишна служба.виж ощеГодишна конференция на БЯД 2015Годишната конференция на БЯД ще се проведе в дните от 2 до 5 септември 2015 г. в Созопол, хотел Лагуна Бийч.виж ощеРусия подписа общо рамково споразумение с Индия за изграждане на нови блокове На 11 декември 2014 г. Русия и Индия подписаха споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергетика, включително изграждането на най-малко 12 нови реактора. Строежът на блокове 3 и 4 в АЕЦ Куданкулам е посочен като приоритетен проект. Русия е доставчик и на двата реактора ВВЕР-1000 за блокове 1 и 2 на Куданкулам.виж още15 години младежка секция на БЯДОт 5 до 7 декември в ПОК “Енерго” в курортен комплекс Пампорово се проведе семинар по повод 15-годишнината от създаването на младежката секция на Българското ядрено дружество. Срещата бе посветена и на четирите десетилетия успешна работа на българската атомна електроцентрала.В програмата бяха включени презентациите “WiN – България – организация с история и бъдеще”, “Изследователският реактор ИРТ – София и АЕЦ “Козлодуй”: ретроспекции”, “40 години АЕЦ “Козлодуй” – минало, настояще и бъдеще” и “15 години младежка секция на БЯД”. Лектори бяха експерти от атомната централа, от Българската академия на науките и от Съюза на ветераните в ядрената индустрия на България.виж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество