Начало

Българското ядрено дружество (БЯД) е организация с обществено полезна дейност, чиято главна цел е да съдейства за всестранното развитие на науката, технологиите и практиката за безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели, като допринася за постигането на разбиране, обективно отношение и добронамереност от страна на обществеността по въпросите на ядрената енергетика. БЯД концентрира своите усилия в следните направления:

  • Да осигури форум за обмяна на знания и идеи и да спомага за повишаване на професионалната квалификация на своите членове;
  • Да насърчава разширяването на безопасното използване на дости­женията на ядрената наука за благото на обществото;
  • Да поддържа диалог с обществеността по въпросите на ядрената наука и практика и да съдейства за повишаването на радиологичната култура на населението;
  • Да сътрудничи с държавни институции, стопански предприятия и неправителствени организации по въпросите на ядрената наука и практика чрез своя експертен потенциал.

 

“Референдум за АЕЦ “Белене” -позиция на БЯД”

 Българско Ядрено дружество подкрепя инициативата за обявяването на 17 юни за ден на ядрената безопасност

на линка по долу може да се регистрирате:

 

Общо отчетно изборно събрание на дружеството 25 април 2014 гпоканавиж ощеПРОЕКТ за ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЯД планвиж ощеОбща информация относно напредъка в реализацията на инвестиционното намерение за изграждане на нова ядрена мощност на площадка К„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАДвиж ощеДекларация за АЕЦ "Белене"Вече около 40 години България заема достойно място сред напредналите страни в света с най-модерната технология за добив на електроенергия - ядрената.България е измежду страните в ЕС изпълнила всички препоръки на Групата по ядрени въпроси към Европейския съвет за достигане и поддържане на високо ниво на ядрена безопасност.Целият текст вижте туквиж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество