Начало

Българското ядрено дружество (БЯД) е организация с обществено полезна дейност, чиято главна цел е да съдейства за всестранното развитие на науката, технологиите и практиката за безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели, като допринася за постигането на разбиране, обективно отношение и добронамереност от страна на обществеността по въпросите на ядрената енергетика. БЯД концентрира своите усилия в следните направления:

  • Да осигури форум за обмяна на знания и идеи и да спомага за повишаване на професионалната квалификация на своите членове;
  • Да насърчава разширяването на безопасното използване на дости­женията на ядрената наука за благото на обществото;
  • Да поддържа диалог с обществеността по въпросите на ядрената наука и практика и да съдейства за повишаването на радиологичната култура на населението;
  • Да сътрудничи с държавни институции, стопански предприятия и неправителствени организации по въпросите на ядрената наука и практика чрез своя експертен потенциал. 

 

България подписа Декларацията от Ница #Nuclear4climate39 ядрени дружества и организации, представящи 50000 учени от 36 страни от всички континенти, заедно подписаха декларация, която удостоверява тяхната обвързаност в борбата срещу измененията в климата, по време на Международния конгрес за напредъка на ядрените централи (International Congress on Advances on nuclear Power Plants), който се проведе в Ница, Франция, на 4 май 2015г.виж ощеОбщо отчетно събрание на БЯДУправителният съвет на Българско Ядрено Дружество-София, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо отчетно събрание на дружеството на 22 април 2016г., от 15.00ч., в салона на Националния институт по метеорология и хидрология - БАН, находящ се в София, бул.“Цариградско шосе“ № 66, при следния дневен ред: виж ощеГодишна конференция на БЯДГодишната конференция на БЯД ще се проведе в дните от 19 до 22 септември 2016 г. в гр. Пловдив, хотел Империал.виж ощеОтворено писмо на БЯДНа 25.11.2015 г. в Президентството, Народното събрание и Министерски съвет бе внесено Отворено писмо на Българското ядрено дружество, относно нашето настояване за запазване и развитие на ядрената енергетика в България.виж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество