Управителен съвет

Председател
Младен Митев
Председател на ТК Пловдив
Агоп Сренц
Зам. Председател
Любен Манев
Председател на ТК Варна
Галя Тодорова
Зам. Председател
Русчо Янков
Председател на ТК Козлодуй
Русиян Цибрански
Председател на Младежка асоциация
Искрен Цветков
Председател на ТК Белене
Румен Атанасов

2012 – 2014

 • Председател– Павлин Грудев,
 • Зам. Председател – Любен Манев
 • Зам. Председател – Русчо Янков
 • Председател на ТК Пловдив – Агоп Сренц
 • Председател на ТК Варна – Галина Тодорова
 • Председател на ТК Козлодуй – Русиян Цибрански
 • Председател на МА – Десислава Кирилова

2008 – 2012

 • Председател – Павлин Грудев
 • Зам.-Председател – Любен Манев
 • Зам.-Председател – Костадинка Михайлова

2006-2008

 • Председател – Тихомир Апостолов Зам. Председател – Русчо Янков
 • Зам. Председател – Любка Костова
 • Председател на ТК Пловдив -Агоп Сренц
 • Председател на ТК Варна – Галя Тодорова
 • Председател на ТК Козлодуй – Мишо Монев
 • Председател на ТК Белене – Костадинка Иванова

2001-2006

 • Председател – ст.н.с.д-р Красимира Илиева
 • Зам. Председател – д-р Борис Калчев
 • Зам. Председател – д-р Георги Гьошев
 • Председател на ТК Козлодуй – инж.Русчо Янков
 • Председател на ТК Белене – Анита Петкова (2001-2003), инж. Костадинка Михайлова (2003-2006)
 • Председател на ТК Варна – д-р Галя Тодорова (2001-2002), доц. д-р Станка Каменова (2002-2006), д-р Галя Тодорова (2006)
 • Председател на ТК Пловдив – доц.д-р Агоп Сренц
 • Председател на МА – Теодор Ночев (2001-2002 ), н.с. Бисер Петров (2002 – 2006)
 • Председател на WIN-България – инж. Татяна Станева (2001-2002), инж. Даниела Нанова (2005-2006)
 • Изпълнителен секретар – ст.н.с.д-р Мария Манолова
 • Технически секретар и касиер – Марияна Атанасова

1999-2001

 • Председател – доц. д-р Веселин Близнаков
 • Зам. Председател- ст.н.с. д-р Красимира Илиева
 • Зам. председател – доц. д-р Димитър Колев
 • Изпълнителен секретар и касиер – инж. Лилия Стоева
 • Председател на ТК Козлодуй – инж. Русчо Янков
 • Председател на ТК Белене – инж. Николай Иванов

1995-1999

 • Председател – ст.н.с. д-р Тихомир Апостолов
 • Зам. председател – д-р инж. Сребри Вълчев
 • Зам. председател – доц. д-р Борис Манушев
 • Изпълнителен секретар – н.с. Иван Колев
 • Секретар – ст.н.с. д-р Мария Манолова
 • Касиер – инж. Лилия Стоева
 • Председател на ТК Козлодуй – инж. Сергей Цочев
 • Председател на ТК Белене – Мая Филипова, инж. Сергей Драганов

1991-1995

 • Председател проф. дфн Цветан Бончев
 • Зам. председател – проф. дтн Стефан Воденичаров
 • Зам. Председател – ст.н.с. д-р Никита Шервашидзе
 • Научен секретар – ст.н.с, д-р Генчо Марков – научен секретар
 • Технически секретар – Мария Драгийска
 • Председател на ТС Козлодуй – инж. Захари Бояджиев