Home /  / History
 
History

History

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЯД ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НИ

1991-1995

 • Председател проф. дфн Цветан Бончев
 • Зам. председател - проф. дтн Стефан Воденичаров
 • Зам. Председател - ст.н.с. д-р Никита Шервашидзе
 • Научен секретар - ст.н.с, д-р Генчо Марков - научен секретар
 • Технически секретар - Мария Драгийска
 • Председател на ТС Козлодуй - инж. Захари Бояджиев

1995-1999

 • Председател - ст.н.с. д-р Тихомир Апостолов
 • Зам. председател - д-р инж. Сребри Вълчев
 • Зам. председател - доц. д-р Борис Манушев
 • Изпълнителен секретар - н.с. Иван Колев
 • Секретар - ст.н.с. д-р Мария Манолова
 • Касиер - инж. Лилия Стоева
 • Председател на ТК Козлодуй - инж. Сергей Цочев
 • Председател на ТК Белене - Мая Филипова, инж.Сергей Драганов

 

1999-2001

 • Председател - доц. д-р Веселин Близнаков
 • Зам. Председател- ст.н.с. д-р Красимира Илиева
 • Зам. председател - доц. д-р Димитър Колев
 • Изпълнителен секретар и касиер - инж. Лилия Стоева
 • Председател на ТК Козлодуй - инж. Русчо Янков
 • Председател на ТК Белене - инж. Николай Иванов

2001-2006

 • Председател - ст.н.с.д-р Красимира Илиева
 • Зам. Председател - д-р Борис Калчев
 • Зам. Председател - д-р Георги Гьошев
 • Председател на ТК Козлодуй - инж.Русчо Янков
 • Председател на ТК Белене - Анита Петкова (2001-2003), инж. Костадинка Михайлова (2003-2006)
 • Председател на ТК Варна - д-р Галя Тодорова (2001-2002), доц. д-р Станка Каменова (2002-2006), д-р Галя Тодорова (2006)
 • Председател на ТК Пловдив - доц.д-р Агоп Сренц
 • Председател на МА - Теодор Ночев (2001-2002 ), н.с. Бисер Петров (2002 - 2006)
 • Председател на WIN-България - инж. Татяна Станева (2001-2002), инж. Даниела Нанова (2005-2006)
 • Изпълнителен секретар - ст.н.с.д-р Мария Манолова
 • Технически секретар и касиер - Марияна Атанасова

2006-2008

 • Председател - Тихомир Апостолов Зам. Председател - Русчо Янков
 • Зам. Председател - Любка Костова
 • Председател на ТК Пловдив -Агоп Сренц
 • Председател на ТК Варна - Галя Тодорова
 • Председател на ТК Козлодуй - Мишо Монев
 • Председател на ТК Белене - Костадинка Иванова
TRADITIONAL INTERNATIONAL NUCLEAR CONFERENCEBULGARIAN NUCLEAR ENERGY – NATIONAL, REGIONAL AND WORLD ENERGY SECURITY7th June – 9th June, 2017Riviera Holiday Club, Varnaview moreSCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY”THE SIXTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE“ SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY” view more
top
Bulgarian Nuclear Society