Начало /  /  / Стаж в АЕЦ
 
Архив новини
 
Стаж в АЕЦ

Стаж в АЕЦ

 От днес в АЕЦ "Козлодуй" започва приемът на документи за участие в Програмата за платени летни студентски стажове.

 

Възможност да работят в АЕЦ ще получат 24 студенти от различни направления, като електротехника, електроника и автоматика; енергетика; физически и химически науки; информатика и компютърни науки, биология и икономика.
Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за стажантската програма, са: завършен ІІІ курс с успех минимум 4.50, владеене на чужд език, компютърна грамотност, да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения. Платените летни стажове ще бъдат с продължителност четири работни седмици и ще се провеждат от 16 юли до 10 август 2012 г. По време на стажа студентите ще разработят проект по тема, определена съвместно с ръководителя на структурното звено, в което са разпределени. В края на периода стажантите ще изнесат презентации по разработените от тях проекти. Документите за кандидатстване за Програмата за платени летни студентски стажове за 2012 г. на АЕЦ "Козлодуй" - молба и автобиография по образец и уверение със среден успех от последно завършен семестър от висшето учебно заведение, където се обучава студентът, се приемат до 22 юни 2012 г. включително в деловодството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД или на e-mail: aec_podbor@npp.bg.
След подбор по документи избраните стажанти ще бъдат уведомени лично по телефон до 6 юли 2012 г. Преди започване на стажа студентите са длъжни да се явят на медицински преглед в Службата по трудова медицина на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно изискванията за работа в среда с йонизиращи лъчения.
Подробна информация за Програмата за платени летни студентски стажове на АЕЦ "Козлодуй" и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на централата.

Допълнителна информация може да се получи от отдел "Човешки ресурси", Снежа Кръстева - експерт, на тел. 0973/7-35-04, или на e-mail SSKrasteva@npp.bg.

Позиция на БЯДОтворено писмо от БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО до ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.виж ощеSCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY”THE SIXTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE“ SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY” виж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество