Начало /  /  / Общо отчетно събрание на дружеството
 
Архив новини
 
Общо отчетно събрание на дружеството

Общо отчетно събрание на дружеството

Общо отчетно събрание на Българско Ядрено Дружество-София ДВ бр. 26 от 06.04.2010г.
Управителният съвет на БЯД-София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на дружеството на 28 май 2010г. от 15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ - БАН, бул. Цариградско шосе 72, при следния дневен ред:

 

  1. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на БЯД през отчетния период
  2. Обсъждане и приемане на финансовия отчет за периода
  3. Обсъждане и приемане на плана за дейността на БЯД през 2010-2011 г.
  4. Обсъждане и приемане на бюджета за 2010-2011 г.
  5. Разни


При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 16 ч. и на същото място.

 

Годишна конференция на БЯДГодишната конференция на БЯД  се проведе в дните от 11 до 14 септември 2017 г. в  Хотел Естрея Палас - Св. Св. Константин и Елена, Варна.  виж ощеПозиция на БЯДОтворено писмо от БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО до ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.виж ощеМЕЖДУНАРОДЕН ЯДРЕН ФОРУММЕЖДУНАРОДЕН ЯДРЕН ФОРУМ БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА - НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ7 юни - 9 юни 2017 г., в.к. “Ривиера”, Варнавиж ощеОбщо събрание на БЯДНа 19.05.2017 г. от 16:00 часа в зала 300 на Централната сграда на ИЯИЯЕ на БАН ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на Българско ядрено дружество.виж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество