Начало /  /  / Общо отчетно събрание на дружеството
 
Архив новини
 
Общо отчетно събрание на дружеството

Общо отчетно събрание на дружеството

Общо отчетно събрание на Българско Ядрено Дружество-София ДВ бр. 26 от 06.04.2010г.
Управителният съвет на БЯД-София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на дружеството на 28 май 2010г. от 15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ - БАН, бул. Цариградско шосе 72, при следния дневен ред:

 

  1. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на БЯД през отчетния период
  2. Обсъждане и приемане на финансовия отчет за периода
  3. Обсъждане и приемане на плана за дейността на БЯД през 2010-2011 г.
  4. Обсъждане и приемане на бюджета за 2010-2011 г.
  5. Разни


При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 16 ч. и на същото място.

 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY”THE SIXTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE“ SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY” виж ощеПозиция на БЯДОтворено писмо от БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО до ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.виж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество