Събития
 
Годишна конференция на Българско Ядрено Дружество 2012
 
Доклади и презентации

Доклади и презентации

Доклади и презентации

Д. Попов (АЕЦ Козлодуй), Цялостна концепция за управление на тежки аварии на 5 и 6 блок на „АЕЦ Козлодуй”

P. Kaleychev, J. Stucker, H. Muscher (Technical University of Sofia), Analysis of the QUENCH-14 bundle experiment using ASTEC v2.0R2p2

О. Борисова (ДПРАО), Правни аспекти на идентифицирането и въздействието

М. Мирчев (EQE Bulgaria), Вътрешен одит на Система за управление на ядрени съоръжения и дейности /IAEA GS-R-3, ISO 19011/

Д. Димитрова (АЯР), Лицензиране на ядрени съоръжения в България

G. Cognet (CEA & French Embassy), The Process of Stress Tests in France and its Impact on Research Facilities

Г. Василев, Радиационен хормезис при човек – позитивно действие на малките дози на облъчване

А. Сренц, Д. Ганчев (ПУ “Паисий Хилендарски”), Методика за определяне обща бета активност на прахообразни проби

M. Mitev, S. Belousov, К. Ilieva (INRNE), Current status of BNCT in Bulgaria and future prospects worldwide. Outcome of 15th ICNCT in Japan

Ари Артинян, С. Ушев (ИЯИЯЕ), Учебен център за специализирано обучение при ИЯИЯЕ – състояние и перспективи

Ц. Нонова (ИЯИЯЕ), Pадиационен мониторинг на площадката на ирт-софия за периода януари 2011 – август 2012 година

А. Strezov (INRNE), Radionuclide Impact on Sediments and Algae form Black Sea Marine Ecosystems

Р. Иванова (WIN), Работата с младите хора – приоритет в дейността на WiN-България с цел популяризиране на ядрената енергетика

Л. Цокова, “WIN България – организация с история и развитие”

М. Димитрова (АЯР) - Българският опит при публичната комуникация в случай на радиационна аварийна ситуация - поуките от Фукушима

И. Цветков (АЕЦ Козлодуй), РП 7 Евратом, CORONA проект 

Sule Ergun (Hacettepe University, Turkey), Teaching WWERs at Hacettepe University Nuclear Engineering Department in Turkey

М. Манолова, С. Белоусов (ИЯИЯЕ), Квалификация за неядрени специалисти по проект CORONA

К. Илиева (ИЯИЯЕ), Прилагане на Европейска кредитна система за професионалисти за CORONA

М. Илиева (Риск Инженеринг), Информация за ECVET семинар

Г. Костадинова (АЕЦ „Козлодуй”), Младите кадри в ядрената енергетика – от образование към работно място

А. Георгиева (АЯР), Международни системи за ядрена информация на МААЕ

С. Белоусов (ИЯИЯЕ), Реакторна дозиметрия за управление на ресурса на АЕЦ и задачи по извеждане от експлоатация

Л. Неделчев (АЕЦ „Козлодуй”), Дейности по управление на ресурса на ВКУ елементи по време на експлоатацияза АЕЦ с ВВЕР-1000

Д. Лазаров (АЕЦ „Козлодуй”), Процедура за използване на програмата Имитатор на Реактора (ИР) при моделиране на експлоатационни състояния и преходни режими на ВВЕР-1000

D. Grigorov (Risk Engineering Ltd), Implementation of special engineering safety features for severe accidents management. New SAMG approach

Г. ГЬОШЕВ (ДП РАО), Развитие на процеса по извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ Козлодуй

Наташа Иванова, Инцидентът в Девня

Миряна Славейкова, Емилия Демирева, Геновева Симова, Прогнозна оценка за потоците от демонтирани метални материали от ИЕ на Блокове 1 и 2 на АЕЦ "Козлодуй"

 

 

 

 

 

Позиция на БЯДОтворено писмо от БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО до ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.виж ощеSCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY”THE SIXTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE“ SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY” виж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество