Научно-техническо списание на БЯД
 
Брой 17, №1, Декември 2012

Брой 17, №1, Декември 2012

Доклади на БЯД, том 17, брой 1, 2012

Цв. Нонова, Ал. Младенов, Д. Иванов, Д. Станков, К. Маринов, С. Иванова, К. Крежов,Радиационен мониторинг на площадката на ирт-софия за периода януари 2011 – август 2012 година

Аlexander Strezov, Radionuclide Impact on Sediments and Algae form Black Sea Marine Ecosystems

V. Milkov 1,2, Ts. Panteleev 1, A. Bogdzel 1, A. Belushkin 1, S. Kulikov 1, V. Zhuravlev 1, V. Prikhodko 1, F. Levtchanovski 1, A. Buzdavin 1.MULTISECTION 2-π DETECTOR OF THERMAL NEUTRONS FOR DIFFRACTION STUDIES ON MICROSAMPLES IN AXIAL GEOMETRY

S.T.Boneva, M.K.Georgieva, S.A.Georgiev, Predictive capabilities of the TRANSURANUS fuel performance code for Russian-type WWER reactor

Pavlin Groudev, Boryana Atanasova, Barun Chatterjee, Hemant. G. Lele, Investigation of NPP behavior in case of loss of coolant accident based on comparison of different ASTEC computer code versions

Иван Иванов, Петър Калейчев, Анализ на поведението на стопилката на активната зона при евентуална тежка авария във ВВЕР-1000 чрез експериментално изследване и приложение на ASTEC

Петър Калейчев, Иван Иванов, Физическо моделиране на термохидравличните процеси и поведението на йод в контейнмънта на леководни реактори чрез експеримент ThAI и пресмятания с компютърен код ASTEC

Светлин Филипов, Разпределение на концентрацията на борна киселина от обратен поток на топлоносителя при теч от първи към втори контур

Petar Kaleychev, Juri Stuckert, Post-test calculations on the QUENCH-14 bundle experiment with M5® cladding material using ASTEC code

N.L.Petrov,  The Method of Characteristics solver's options optimization of the APOLLO2 code at the fuel pin level

Георги Мойкински, Oценка на остатъчен ресурс на блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй"

Олга Борисова, ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РИСКА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Sule Ergun, Teaching WWERs at Hacettepe University Nuclear ngineering Department in Turkey

Цветелин Виденов, Емилия Демирева, Сергей Данаилов, Проект за демонтаж на Машинна зала на блокове 1 и 2 на АЕЦ "Козлодуй"

Nikolay Mihaylov, Maria Manolova, INTERCOMPARISON OF SCALE CODE VERSIONS WITH EXPERIMENTAL DATA

Любка Цокова, ”WIN България – организация с история и развитие”

Радка Иванова-Председател на сдружение”Жените в ядрената индустрия-България”- WIN-БГ, Работата с младите хора – приоритет в дейността на WiN-България, с цел популяризиране на ядрената енергетика”

 

Позиция на БЯДОтворено писмо от БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО до ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.виж ощеSCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY”THE SIXTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE“ SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY” виж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество