Архив новини
 
Годишна конференция на Българско Ядрено Дружество 2016
 
Информация за авторите

Информация за авторите

Информация за авторите

Авторите трябва да представят разширено резюме в обем до 2 страници (максимум 8000 знака).

Резюмето трябва да съдържа:

1) заглавие

2) имена и месторабота на авторите

3) име, адрес, телефон, факс и e‐mail на автора, с когото ще се води кореспонденция;

4) пет ключови думи.

Резюмето трябва да представя ясно целите, резултатите и изводите. Може да съдържа

фигури, снимки, таблици и др.

 

Организационният комитет ще Ви информира за приемането на доклада за устно или постерно представяне.


Работен език на конференцията: английски

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЯДПОКАНАвиж ощеОтворено писмо от БЯД и ИКЕМСъвременния свят е изправен пред значително предизвикателство, свързано с екологичната обстановка. Европейският съюз от десетилетия предприема редица инициативи за ограничаване на влиянието на човешката дейност върху околната среда.виж ощеПозиция на БЯДОтворено писмо от БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО до ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.виж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество