Начало /  /  /  / Конкурс за най-добър доклад на млад специалист
 
Архив новини
 
Годишна конференция на Българско Ядрено Дружество 2016
 
Конкурс за най-добър доклад на млад специалист

Конкурс за най-добър доклад на млад специалист

В конкурса “Най‐добър доклад на млад специалист” могат да участват млади специалисти до 35 навършени години, с доклад, чийто първи автор е младият специалист – кандидат в конкурса.

Допускат се участници, които не са печелили първо място на последните пет предишни издания на конкурса.

Авторите трябва да представят пълен текст на доклада в обем до 6 страници (максимум 24000 знака). Докладът трябва да съдържа: 1) заглавие; 2) име, адрес, телефон и e‐mail на автора, с когото ще се води кореспонденция; 3)имена и месторабота на авторите; 4) пет ключови думи; 5) резюме.

Резюмето трябва да представя ясно целите, резултатите и изводите.

Конкурсна Комисия ще разгледа и оцени пълния текст на докладите, заявени за участие в Конкурса “Най‐добър доклад на млад специалист”.

Докладите, определени от Комисията, ще бъдат устно представени на конференцията и оценени от Комисията и Публиката.

Докладите, които не са класирани за устно представяне, могат да участват в конкурса за най‐добър постерен доклад.

Получилите най‐високи оценки, ще бъдат наградени.

Критериите за оценка на докладите за Конкурса са: съответствие с темата на конференцията, актуалност, ясно изложение на цели, предмет, резултати и изводи, достъпност, атрактивност и визуализация, баланс между текст и фигури.

МЕЖДУНАРОДЕН ЯДРЕН ФОРУММЕЖДУНАРОДЕН ЯДРЕН ФОРУМ БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА - НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ7 юни - 9 юни 2017 г., в.к. “Ривиера”, Варнавиж ощеГодишна конференция на БЯДГодишната конференция на БЯД  се проведе в дните от 11 до 14 септември 2017 г. в  Хотел Естрея Палас - Св. Св. Константин и Елена, Варна.  виж ощеОбщо събрание на БЯДНа 19.05.2017 г. от 16:00 часа в зала 300 на Централната сграда на ИЯИЯЕ на БАН ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на Българско ядрено дружество.виж ощеПозиция на БЯДОтворено писмо от БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО до ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.виж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество