Начало /  /  /  / Конкурс за най-добър доклад на млад специалист
 
Архив новини
 
Годишна конференция на Българско Ядрено Дружество 2016
 
Конкурс за най-добър доклад на млад специалист

Конкурс за най-добър доклад на млад специалист

В конкурса “Най‐добър доклад на млад специалист” могат да участват млади специалисти до 35 навършени години, с доклад, чийто първи автор е младият специалист – кандидат в конкурса.

Допускат се участници, които не са печелили първо място на последните пет предишни издания на конкурса.

Авторите трябва да представят пълен текст на доклада в обем до 6 страници (максимум 24000 знака). Докладът трябва да съдържа: 1) заглавие; 2) име, адрес, телефон и e‐mail на автора, с когото ще се води кореспонденция; 3)имена и месторабота на авторите; 4) пет ключови думи; 5) резюме.

Резюмето трябва да представя ясно целите, резултатите и изводите.

Конкурсна Комисия ще разгледа и оцени пълния текст на докладите, заявени за участие в Конкурса “Най‐добър доклад на млад специалист”.

Докладите, определени от Комисията, ще бъдат устно представени на конференцията и оценени от Комисията и Публиката.

Докладите, които не са класирани за устно представяне, могат да участват в конкурса за най‐добър постерен доклад.

Получилите най‐високи оценки, ще бъдат наградени.

Критериите за оценка на докладите за Конкурса са: съответствие с темата на конференцията, актуалност, ясно изложение на цели, предмет, резултати и изводи, достъпност, атрактивност и визуализация, баланс между текст и фигури.

Позиция на БЯДОтворено писмо от БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО до ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.виж ощеSCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY”THE SIXTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE“ SAFETY AND EFFICIENCY OF NUCLEAR ENERGY” виж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество