Начало /  /  / Общо отчетно събрание на БЯД
 
Архив новини
 
Общо отчетно събрание на БЯД

Общо отчетно събрание на БЯД

Общо отчетно събрание на БЯД

Управителният съвет на Българско Ядрено Дружество-София, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо отчетно събрание на дружеството на 22 април 2016г., от 15.00ч., в салона на Националния институт по метеорология и хидрология - БАН, находящ се в София, бул.“Цариградско шосе“ № 66, при следния дневен ред: 

1. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на БЯД през 2015г.; 

2. Обсъждане и приемане на финансовия отчет за 2015 г.;

3. Обсъждане и приемане на плана за дейността на БЯД през 2016 г.; 

4. Обсъждане и приемане на бюджета за 2016 г.;

5. Избор на нов управителен съвет; 

6. Промяна в Устава на БЯД; 

7. Разни. 

 

ПОКАНА за ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЯД

Отчетен доклад на Управителния съвет

План за дейностите на БЯД през 2016


Позиция на БЯДОтворено писмо от БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО до ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26 МАРТ 2017 г.виж още
нагоре
Българско Ядрено Дружество