Годишна конференция на БЯД „Ядрената енергия за хората“

Българско ядрено дружество проведе годишната си конференция „Ядрената енергия за хората“ от 8 до 11 ноември 2023 в Хотел Меридиан Болярски, в град Велико Търново.

Бяха представени 35 доклада пред присъстващите специалисти от ядрения сектор – ДП РАО, АЕЦ „Козлодуй“, АЯР, частни фирми, представители на научната общност от ИЯИЯЕ-БАН, ТУ – София, Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, както и експерти от чужбина.

Специален акцент беше поставен върху оповестяването и дискутирането на приетата от НС  Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032 г чрез сесията „Човешки ресурси за ядрената област“. Стратегията е в подкрепа на ангажираността на държавата особено по отношение на безопасността и сигурността на ядрените съоръжения.

С активната подкрепа на инж. Розалия Личева, Началника на РУО – Велико Търново на г-жа Бонка Долчинкова – старши експерт по ПНЕ в РУО – Велико Търново на сесията взеха участие над 30 ученици от училищата СУ „Емилиян Станев“ с придружаващ учител Дарина Димитрова, ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ с придружаващ учител Цветелина Балъкова, СПГИ „Д-р Петър Аладжов“ с придружаващ учител Росица Манолова-Иванова. Приятно впечатление остави интереса на ученици и учители към представените доклади от:

– Албена Георгиева от Агенцията за ядрено регулиране,  “Развитие на човешките ресурси в ядрения сектор. Национална стратегия и 3-годишен план за действие“,

– Искрен Цветков и Невена Величкова, АЕЦ Козлодуй „Надграждане на националния капацитет в областта на управлението на човешките ресурси и знанията в ядрената сфера…“,

– Маринела Илиева, Abilico AD „Възможностите за трансгранично и мултидисциплинарно обучение, които се предоставят чрез проекта ENEN2plus, финансиран по програма HORIZON EUROPE на Европейската комисия.“,

– Надежда Ранделова, WiN, ’’Отворен урок за Нилс Бор за приноса на физиците’’

– Венко Стоев, АЕЦ Козлодуй „Конкурс за младежка ядрена иновация – партньорство между АЕЦ “Козлодуй” и БЯД.“,

– Валентина Лазарова, АЕЦ Козлодуй, „Предизвикателство за тийнейджъри – състезание на тема “Ядрената енергетика – сигурно бъдеще”,

– Невена Величкова,АЕЦ Козлодуй „Планирайте бъдещето си в ядрената енергетика“.

От страна на БЯД беше заявена готовност да посредничи за организиране на транспорт и посещение на АЕЦ Козлодуй, на Държавното предприятие за радиоактивни отпадъци (ДПРАО) в Козлодуй и София, на медицински облъчвателни съоръжения.

В конкурса за най-добър доклад на млад автор взеха участие 11 младежи от ТУ-София, ИЯИЯЕ-БАН, СУ „Св. Кл. Охридски“, Международно училище UWEKIND. Следните награди бяха връчени:

Две награди за второ място за устно представяне на:

  1. Nikol BORISOVA, Plamen Petkov and Hristo Iliev, Physics department, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria, ’’Investigation of Stretching Force Reaction at Normal Conditions of Capillary Bridges for Liquid Solutions Used as VVER-1000 Coolants’’
  2. Galina DIMITROVA, A. Demerdjiev, D. Tonev, Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, ’’Assessment of the Radiation Fields Induced by Beam Losses at the INRNE-BAS Cyclotron Facility’’

Награди за трето място за устно представяне на:

  • Viktoria MONDESHKA, Technical University of Sofia, Bulgaria, ’’Analysis and assessment of the significance of nuclear energy in the context of sustainable energy development’’

Две награди за постерно представяне на:

  1. Boris ANASTASOV1, Plamen V. Petkov2, 1International School UWEKIND, 2Sofia University “St. Kliment Ohridski”, ”Nuclear propulsion engines, new ways for travels in space“
  2. Branimira MARKOVA, Technical University of Sofia, Bulgaria, ‘‘Use of small modular reactors for seawater desalination‘‘