Иновации в ядреното гориво бяха представени на престижна международна конференция в Несебър

Нови разработки и подходи към ядрено горивния цикъл бяха представени на Тринадесетата международна конференция по експлаотация, моделиране и експериментална поддръжка на ядрено гориво за ВВЕР. Събитието, организирано от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, съвместно с Международната агенция за атомна енергия, се проведе от 15 до 21 септември 2019 г. в гр. Несебър, България и бе спонсорирано от руската компания „ТВЕЛ” и АЕЦ “Козлодуй” ЕАД.

Бяха дискутирани въпроси, свързани с еволюцията в производството на различните поколения ядрено гориво, увеличаване на ефективността и безопасността при неговата експлоатация чрез усъвършенстване и подобряване на характеристики му. Наред с научните изследвания бяха предоставени и резултати за поведението на ядреното гориво, получени от екплоатационен опит в атомните централи. Акценти на конференцията бяха повишаването на екологичността и икономическата ефективност на ядрената енергетика, със запазване нивото на нейната безопасност в съответствие с международните стандарти.

Въвеждането на нови, усъвършенствани горивни касети позволява увеличаване на мощността на реактора, удължаване на горивния цикъл и има положителен ефект върху енергийните системи на държавите, използващи ядрена енергетика. Представени бяха примери за успешно преминаване от един доставчик на ядрено гориво към друг, което открива възможност за реална конкуренция и развитие на пазара на горивото, и има положително въздействие върху неговите качество и цена. На конференцията бяха докладвани различни направления за бъдещето развитие на ядреното гориво. Руската компания „ТВЕЛ” представи ядрено гориво с повишена устойчивост на аварии, което е в процес на изпитания.

Обсъждани бяха още теми, свързани с моделиране и експериментална поддръжка, безопасност и управление на качеството, надеждност на горивото за ВВЕР и управление на отработеното ядрено гориво.

В международната конференция участваха над 120 учени и експерти от България, Русия, Армения, Аржентина, Украйна, Тайван, Германия, САЩ, Унгария, Швеция, Финландия, Чехия, Индия, Южна Корея и други. Сред тях имаше представители на научни институти, оператори на ядрени енергийни мощности, компании развиващи дейност в ядрената област, включително производители на ядрено гориво, регулаторни органи и международни организации, отговорни за развитието и безопасността на ядрените технологии и съоръжения. Тяхното основно послание бе, че макар ВВЕР да е технология на двадесети век, експертите по ядрено гориво ще са необходими и през 21 век, тъй като експлоатационният срок на съвременните ректори достига сто години.