Конференция на БЯД 2021


ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА ХОРАТА“,03.12.2021 ПАРК-ХОТЕЛ МОСКВА, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ОРГАНИЗИРАНА ОТ
БЪЛГАРСКОТО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО
съвместно с
ИЯИЯЕ-БАН 


ПРОГРАМА

 

ПЕТЪК, 03.12.2021

13:00 – 13:10

Регистрация

13:10 – 13:20

Младен МИТЕВ, Председател на БЯД – Откриване на Конференцията

13:20 –13:40

Поздравителни адреси

13:40 – 14:00

Младен МИТЕВ, БЯД – 30 години Българско ядрено дружество

14:00 – 14:20

Димитър ТОНЕВ, ИЯИЯЕ-БАН – „Експериментални резултати на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН“

14:20 – 14:40

Петър ВАНКОВ, АЯР – Агенция за ядрено регулиране. Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032

14:40 – 15:00

Emilia JANISZ, ЕЯД, “The European Nuclear Society – recent activities

15:00 – 15:30

Кафе-пауза

15:30 – 15:50

Милена ХРИСТОСКОВА, ДП „РАО“,  ДП „Радиоактивни отпадъци“ – Мисия и функции

15:50 – 16:10

Димитър СТОЯНОВ, ЦЯК, “Представяне на Център за ядрени компетенции”

16:10 – 16:30

Нина ЧОБАНОВА, НЦРРЗ, „НЦРРЗ – Направления, дейности и проекти“

16:30 – 16:50

Биляна СИМЕОНОВА, АЕЦ Козлодуй – Нови мощности, “Изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“

16:50 – 17:10

Мария ПАНТЕЛЕЕВА, МУ – Варна, “Йонизираща радиация, инциденти и обучението по МБС на студентите в МУ – Варна

17:10 –17:30

Дискусия

17:30 – 17:50

Младен МИТЕВ, Председател на БЯД – Закриване на Конференцията

 

 

Организационен комитет

Председател:

д-р Младен Митев, ИЯИЯЕ-БАН

Членове:

доц. д-р Калин Филипов, Технически университет  – София

д-р Петя Вряшкова, ИЯИЯЕ-БАН

д-р Красимира Илиева, Българско ядрено дружество

Добромир Димитров, ИЯИЯЕ-БАН

Мария Димитрова-Кръстева, ИЯИЯЕ-БАН