Повече от 100 неправителствени организации призоваха за справедлива оценка на ядрената енергия в таксономията на ЕС за устойчиво финансиране

Ядрената енергия може да бъде елемент на стабилност по отношение на климата в Европа, защото осигурява нулеви замърсявания и надеждна мощност, се казва в писмо подписано от над 100 неправителствени и научни организации, сред които и Българско ядрено дружество, изпратено на 24 април 2020 г. до Европейската комисия. Инициативата е на платформата за устойчива, технологична ядрена енергия (SNETP) и е организирана в рамките на обществените консултации на ЕК във връзка със създаването на нормативна рамка относно таксономията на ЕС за устойчиво финансиране.

В писмото, организациите настояват за справедлива оценка на ядрената енергия в таксономията и припомнят необходимостта от постигане на неутрален ефект върху климата на Земята до 2050 година. След като бъде приложен, регламентът за таксономията трябва да предостави на инвеститорите надеждна информация за това кои дейности и технологии допринасят за целите на устойчивост. Това ще бъде решаващо, за да се насочат финансовите средства в правилната посока. Затова е необходимо да бъде добре обмислено и проектирано много внимателно.

Техническата експертна група на ЕС (TEG) по таксономия също достигна до заключението, че има ясни доказателства, за приноса на ядрената енергия за намаляване на отрицателните последствия върху климата.

Дебатът около ядрената енергия до голяма степен е политически, затова експертите смятат, че от съществено значение е оценяването по критерия „Без значителна вреда“ да бъде строго технически обосновано, базирано на доказателства и да се извършва от квалифицирани експерти.

В отговор на антиядрененото лоби, което е против включването на  ядрената енергия в списъка на устойчивите дейности в рамките на таксономията, представителите на неправителствените и научните организации представят научнообосновани аргументи. Сред предимствата, които те изтъкват са че: ядрената енергия осигурява повече от 47% от производството на електроенергия с ниско съдържание на въглерод в ЕС и е конкурентоспособна на другите нисковъглеродни източници; ядрената енергия не разчита на метеорологичните условия и осигурява надеждна енергия за промишлеността, транспорта, болниците, домовете и бизнеса 24 часа в денонощието, 365 дни в годината; ядрената енергия може да бъде гъвкава и не е конкуренция на развитието на възобновяеми енергийни източници; регулаторната рамка на МААЕ и на ЕС гарантират, че атомните централи отговарят на най-високите стандарти за безопасност.

В заключение организациите призовават Европейската комисия, в оценката си за ядрената енергия да вземе под внимание изводите от доклада на TEG, като се обоснове, базирайки се на научни доказателства, а не на политическия дневен ред. Борбата с изменението на климата изисква всички източници на енергия с ниски въглеродни емисии да имат принос в нея и окончателната таксономия за устойчиво финансиране трябва да се съобрази с това.