NEWS

Киберсигурност в електоромобилността и цифрова трансформация в енергийната инфраструктура

Председателят на Българското ядрено дружество (БЯД) д-р Младен Митев участва в Първата национална конференция „Киберсигурност в електрическата мобилност и цифрова трансформация в енергийната инфраструктура“, която бе част от Европейския месец на киберсигурността 2018. Събитието се проведе на 26 октомври 2018 г. във Военната академия „Г.С.Раковски”. Участниците в конференцията бяха приветствани от г-жа Мария Габриел, еврокомисар […]

NEWS

Платформа за „Образование и иновации в енергийната киберсигурност”

Българското ядрено дружество (БЯД) участва в създаването на платформа „Образование и иновации в енергийната киберсигурност”. Партньори на БЯД в тази инициатива са Националната браншова организация за електрическа мобилност (ИКЕМ), Военната Академия “Г. С. Раковски”, Асоциация за развитие на София и Софийски форум за сигурност, които на 3 декември 2018 г. подписаха рамков договор за сътрудничество. […]

NEWS

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението   Цели и резултати Гражданското участие в публичното управление, чрез многообразието на своите проявления и целите, които преследва, определя облика на едно общество и степента на […]