NEWS

Информационна брошура относно авариите във Фукушима и Чернобил

СВАЛИ PDF Категория Аварията в АЕЦ Фукушима Даичи Аварията в АЕЦ Чернобил Дата на аварията 11 март 2011 26 април 1986 Основна причина Природно бедствие и недостатъчна защита Човешка грешка и недостатъци в проекта Подробности за аварията Земетресение от 9-та степен  и две последвали вълни цунами (високи от 10 до 15 м) повреждат електрозахранващите системи […]

NEWS

СТАНОВИЩЕ на БЯД относно представения от МЕ Проект на Интегриран национален план за енергетиката и климата на Република България (ИНПЕК)

РЕЗЮМЕ на СТАНОВИЩЕ на Българското ядрено дружество относно представения от МЕ Проект на Интегриран национален план за енергетиката и климата на Република България (ИНПЕК)   БЯД счита, че Планът е ненужно дълъг, обемист и изпълнен с повторения. Независимо, че е изговен по макет на ЕК, той следва да се редуцира по размер и обем, за да отговори на очакванията […]