Експертен съвет на БЯД

Експертен съвет на БЯД

Експертна област Експерт
Безопасност на ядрени инсталации Павлин Грудев,
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките
Връзки с обществеността Мария Кръстева,
Агенция за ядрено регулиране
Експлоатация на ядрени реактори Тако Таков,
Риск Инженеринг
Извеждане от експлоатация, Управление на РАО Георги Разложки,
ДП РАО
Икономика на ядрените обекти Димитър Стоянов,
ДП РАО
Международни отношения Албена Георгиева,
Агенция за ядрено регулиране
Управление на ядрените знания Калин Филипов,
Технически Университет – София
Радиационна защита Валентина Станчева,
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Радиоекология Цветана Нонова,
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките
Продължаване срока на експлоатация Владимир Попов,
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Системи за управление Галя Николова,
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

 

Експертен съвет на БЯД – правилник