Младежка асоциация

Младежката Асоциация (MA) е структура на Българското Ядрено Дружество със самостоятелен статут.

МА БЯД е създадена през Юли 1999 и е част от European Young Generation Network (EYGN) и представлява своите членове във всички форуми на EYGN.

Членове на МА БЯД могат да бъдат всички членове на БЯД под 36 годишна възраст

 

Основни цели

МА БЯД има за цел да обедини млади български специалисти работещи в областта на използването на Ядрена енергия за мирни цели. Съдейства за организирането на местни, национални и международни форуми за обмяна на знания и идеи между членове на дружеството и на сродни международни организации. МА БЯД спомага за трансфер на ноу-хау между водещи специалисти и учени и младите такива. Спомага за повишаването на знанията и квалификацията на своите членове чрез участието на международни специализации, курсове, школи, семинари и др. Спомага за обмяна на информация като участва в EYGN и чрез създаване на информационна мрежа в България. Съдейства за приемственост между специалистите от различни поколения. Съдейства за популяризирането на Ядрената Енергетика сред младите хора.