ANNUAL CONFERENCE 2021


ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА ХОРАТА“,03.12.2021 ПАРК-ХОТЕЛ МОСКВА, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРАНА ОТ БЪЛГАРСКОТО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО съвместно с ИЯИЯЕ-БАН 


ПРОГРАМА

 

ПЕТЪК, 03.12.2021

13:00 – 13:10 Регистрация
13:10 – 13:20 Младен МИТЕВ, Председател на БЯД – Откриване на Конференцията
13:20 –13:40 Поздравителни адреси
13:40 – 14:00 Младен МИТЕВ, БЯД – 30 години Българско ядрено дружество
14:00 – 14:20 Димитър ТОНЕВ, ИЯИЯЕ-БАН – „Експериментални резултати на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН“
14:20 – 14:40 Петър ВАНКОВ, АЯР – Агенция за ядрено регулиране. Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032
14:40 – 15:00 Emilia JANISZ, ЕЯД, “The European Nuclear Society – recent activities
15:00 – 15:30 Кафе-пауза
15:30 – 15:50 Милена ХРИСТОСКОВА, ДП „РАО“,  ДП „Радиоактивни отпадъци“ – Мисия и функции
15:50 – 16:10 Димитър СТОЯНОВ, ЦЯК, “Представяне на Център за ядрени компетенции”
16:10 – 16:30 Нина ЧОБАНОВА, НЦРРЗ, „НЦРРЗ – Направления, дейности и проекти“
16:30 – 16:50 Биляна СИМЕОНОВА, АЕЦ Козлодуй – Нови мощности, “Изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“
16:50 – 17:10 Мария ПАНТЕЛЕЕВА, МУ – Варна, “Йонизираща радиация, инциденти и обучението по МБС на студентите в МУ – Варна
17:10 –17:30 Дискусия
17:30 – 17:50 Младен МИТЕВ, Председател на БЯД – Закриване на Конференцията

   

Организационен комитет

Председател:

д-р Младен Митев, ИЯИЯЕ-БАН

 

Членове:

доц. д-р Калин Филипов, Технически университет  – София

д-р Петя Вряшкова, ИЯИЯЕ-БАН

д-р Красимира Илиева, Българско ядрено дружество

Добромир Димитров, ИЯИЯЕ-БАН

Мария Димитрова-Кръстева, ИЯИЯЕ-БАН