Ежегоден семинар „Системи за управление на дейности в ядрената енергетика“

„СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА“
град Елена, SPA-Хотел Комплекс Елена,
29 – 31 май 2023


Понеделник, 29 май 2023


Зала в SPA-Хотел Комплекс Елена

 14.30 – 15:10  „Развитие на СУ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“, Венета Вълчева, Галя Николова, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

15:10 – 15:50    „Въглероден отпечатък и оценка на жизнения цикъл (LCA| на продуктите/услугите и въздействията върху околната среда”, Благовеста Шинева, Управител на ЦИЕС, Стара Загора, и водещ одитор по ISO 9001

15:50 – 16:20  Обща снимка и Кафе пауза

16:20 – 17:00  „Информационна сигурност – нови мерки за контрол от 2022“, Митко Мирчев, водещ експерт

17:00 – 17:30  „Информационна сигурност, технологии и услуги в ИЯИЯЕ-БАН“, Светослав Христов, ИЯИЯЕ-БАН

17:30 – 18:00  Дискусия – Кибер сигурност – какви процедури, правила, отговорности се прилагат във вашата организация. Как се оценява рискът свързан с киберприложенията. Как оценявате ефекта от мерките за предотвратяване на киберпровокации.

18:20              До грънчаря Валентин

20:00 – 22:30    Вечеря Механа “Национал”, хотел “Перун”


Вторник, 30 май 2023


Зала в SPA-Хотел Комплекс Елена

 09:30 -10:10   „Предизвикателства при финансирането на нова атомна електроцентрала”, Грета Георгиева, Лазарина Батаклиева, Уорли Нюклиър Сървисис ЕАД

10:10- 10:50   „Контрол на качеството при изпълнение на дейности при сключени договори с външни организации“, Силвия Кръстева, Галя Николова, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

10:50 – 11:30  Относно стандарта ISO 19443:2018 – Специфични изисквания за прилагането на ISO 9001:2015 от организации по веригата на доставки в ядрено-енергийния сектор, доставящи продукти и услуги, важни за ядрената безопасност, Едмонд Дограмаджиян, Мениджър по качеството, Уорли Нюклиър Сървисис ЕАД

11:30 – 12:00 Обща снимка и Кафе пауза

12:00 – 12:40  „Относно подхода „Мислене основано на риска“- термини и определения”, Джи Си Ар АД

12:40 – 13:20  „С какво ще ни изненада новата версия на ISO 9001 през 2025“, Митко Мирчев, водещ експерт

13:20 – 14:00 ‘‘Изкуственият интелект за лидерството“, Любен Добрев, ИЯИЯЕ-БАН

14:05 – 15:00  Обедна почивка

15:30 – 18:30  Организирано посещение на Музеен комплекс и Калето

20:00- 24:00   Вечеря в ресторант SPA-Хотел Комплекс Елена. Връчване на сертификати на участниците.


Сряда, 31 май 2023


10:30            Разходка до Костадиновите къщи

 


ПОКАНА


Най-любезно Ви каним да вземате участие с доклад или като слушател в ежегодния семинар „Системи за управление на дейности в ядрената енергетика“, организиран от Българското ядрено дружество (БЯД).

Темите, по които ще говорим, отразяват успехите, предизвикателствата и трудностите в работата на отделните организации в областта на ядрената енергетика, като:

 • предизвикателства при поддържане на интегрирана система за управление на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,
 • контрол на качеството при изпълнение на дейности при сключени договори на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с външни организации,
 • предизвикателства при финансирането на нова атомна електроцентрала,
 • въглероден отпечатък и оценка на жизнения цикъл на продуктите/услугите и въздействията върху околната среда,
 • относно подхода „мислене основано на риска“ термини и определения,
 • за информативната сигурност,
 • с какво ще ни изненада новият ИСО 9001 през 2025,
 • предизвикателства пред изграждането на нова ядрена мощност и отражението им върху СУ на дейностите и процесите, свързани с него.

Тази година по предложение на АЕЦ Козлодуй каним допълнително специалисти от организации, които работят с АЕЦ, а така също университети, които имат в програмата си управление на качеството или магистратура.

Тази среща ще даде възможност за взаимно по-добро опознаване и на идеи за по-добро координиране на системите за управление.

Българското ядрено дружество (БЯД) организира ежегодно от 2002 година семинара по Системи за управление в областта на ядрената енергетика. Основни участници са специалисти от АЕЦ Козлодуй ЕАД, АЯР, ДПРАО, ИЯИЯЕ-БАН и организации, чиято дейност е свързана с ядрената енергетика.

Таксите за семинара и данни за хотела в Елена са дадени в Приложението. Програмата за семинара ще бъде изпратена допълнително на посочен от вас е-мейл.

Моля да ни информирате за Вашето решение до 29 април 2023 включително, като ни изпратите имената на участниците, както и заглавието на доклади на адрес:


Красимира Илиева
организатор на Семинара
e-mail: krilieva@yahoo.com
0888 354 751

или

Петя Вряшкова,
БЯД, организационен секретар
e-mail: secretariate@bgns.bg
0898 435 141


За провеждане на семинара са резервирани помещения в хотел SPA-Хотел Комплекс Елена (www.spacomplex.bg или 0878911211), град Елена.

Цена на хотела SPA-Хотел Комплекс Елена“ 

Вид настаняване цена
Единично настаняване в стая 85 лв
Двойно настаняване, 2х49лв 98лв.

 

Участниците сами запазват стаи в хотел SPA-Хотел Комплекс Елена чрез предварителен контакт на адрес: reception@spacomplex.bg.

Резервацията се извършва чрез заплащане нощувките на банкова сметка на хотела:

„СЪНИ ХИЛС – ЕЛЕНА СПА“ ЕООД

Инвестбанк

IBAN: BG66IORT80481089638200
            BIC: IORTBGSF

Напишете: Основание – участие в семинар на БЯД,

Име, ЕГН, адрес………или данни на организацията за издаване на фактура.

Дата на настаняване – 29.05.2023

 

Такса за участие в Семинара:

 • Таксата за участие е 235 лв.
 • За членове на БЯД – 215лв.
 • За придружаващи лица – 116 лв.

Таксата включва заседателна зала, материали, кафе паузи, церемонии с вечери за добре дошли и за връчване на сертификати за участие, участие в социалната програма.

Таксата за придружаващ включва участие в церемонии с вечери за добре дошли и за връчване на сертификати за участие, участие в социалната програма.

Таксата се плаща чрез банков превод до 17.05.2023 на:

Българско ядрено дружество

УниКредит Булбанк, София

IBAN: BG22 UNCR 9660 1030 0038 05, BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: за семинар на БЯД, Вашето име

Данни на организацията за издаване на фактура.

Таксата не подлежи на връщане след 22 май 2023 година. Преведената такса може да бъде използвана за друго лице от същата организация.