Годишна конференция на БЯД 2023

ВАЖНИ ДАТИ

 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОГРАМА

 

ИЗТЕГЛЯНЕ на документи


Брошура [PDF]
Регистрационна форма [DOC]
Програма [PDF]

 


ЦЕЛИ

Конференцията „Ядрена енергия за хората” ще предостави форум за представяне на новини и обсъждане на проблеми, свързани с ядрените технологии и ядрените приложения. Конферентната среда ще помогне за въвличането и ангажирането на повече млади професионалисти в ядреното инженерство и приложения. Политиката за обучение е ключов елемент в бъдещото развитие на ядрената енергетика, както и активиране на ангажираност на гражданството спрямо ядрените приложения. Български и чуждестранни експерти и изследователи, млади професионалисти, студенти свързани с ядрената физика и енергетика са поканени да участват в конференцията.


ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Образователни политики по ядрени и радиационни проблеми
 • Новости в ядрените технологии
 • Безопасност и култура на безопасност на АЕЦ
 • Управление на РАО
 • Извеждане от експлоатация на АЕЦ
 • Нуклеарна медицина
 • Радиация и околна среда

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Авторите трябва да представят разширено резюме в обем до 2 машинописни страници (максимум 8000 знака). Резюмето трябва да съдържа: 1) заглавие; 2) пет ключови думи; 3) имена и месторабота на авторите; 4) име, адрес, телефон, факс и e-mail на автора, с когото ще се води кореспонденция. Резюмето трябва да представя ясно целите, резултатите и изводите. Резюмето може да съдържа фигури, снимки, таблици и др.
Организационният комитет ще Ви информира за приемането на доклада за устно или постерно представяне.


ПУБЛИКУВАНЕ

Представените на конференцията доклади могат да бъдат представени за публикуване в научнотехническото списание на БЯД – BgNS TRANSACTIONS.


КОНКУРС ЗА „НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД НА МЛАД АВТОР“

В конкурса за “Най-добър доклад на млад автор” могат да участват млади специалисти до 35 навършени години, с доклад, чийто първи автор е младият автор – кандидат в конкурса.

Конкурсна Комисия ще разгледа и оцени пълния текст на докладите, заявени за участие в Конкурса “Най-добър доклад на млад специалист”. Докладите, определени от Комисията, ще бъдат устно представени на конференцията. Докладите, които не са класирани за устно представяне могат да участват в конкурса за най-добър постерен доклад. Получилите най-високи оценки от Комисията и от Публиката, ще бъдат наградени.

Критериите за оценка на докладите за Конкурса са: съответствие с темата на конференцията, актуалност, ясно изложение на цели, предмет, резултати и изводи, достъпност, атрактивност и визуализация, баланс между текст и фигури.

Кандидатите трябва да изпратят пълен текст не по-голям от 6 страници. Докладът трябва да съдържа: 1) заглавие, 2) име, адрес, телефон и е-мейл на първия автор, 3) имената и адресите на останалите автори, ако има 4) 5 ключови думи, абстракт на английски, 6) пълния текст.


РАБОТЕН ЕЗИК

Английски и български
Любезно молим докладчиците да представят слайдовете на английски език.
ВАЖНИ ДАТИ

Регистрация и изпращане на резюме за участие с доклад или постер 25.09.2023
Изпращане на пълен текст за Конкурса за млад автор 25.09.2023
Съобщение за участие в Конкурса 05.10.2023
Съобщение за приемане на доклад 05.10.2023
Регистрация само за участие 25.10.2023
Откриване на конференцията 08.11.2023

      

 

 

 

 


ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

по азбучен ред: Pavlin GROUDEV, България, Председател

Bogomil MANCHEV, Bulgaria

Dimitar TONEV, Bulgaria

Fulvio Mascari, Italy

Fabrizio Gabrielli, Germany

Igor Kozlov, Ukraine

Kalin FILIPOV, Bulgaria

Lyuben MARINOV, Bulgaria

Leon CIZEJI, Slovenia

Luis E. Herranz, Spain

Marin CONSTANTIN, Romania

Sandro PACI, Italy

Stanislav GEORGIEV, Bulgaria

Stephan BRUMM, Netherlands

Zoltán HÓZER, Hungary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Младен МИТЕВ, ИЯИЯЕ-БАН, Председател

Красимира ИЛИЕВА, БЯД
Албена ГЕОРГИЕВА,
АЯР
Петя ВРЯШКОВА,
ИЯИЯЕ-БАН
Мария КРЪСТЕВА, БЯД

 


ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Такса правоучастиие: 480 лв.

Такса правоучастиие за членове на БЯД: 450 лв.

Такса правоучастиие за студенти: 200 лв.

Такса правоучастиие за придружаващ: 160 лв.

Заплатена такса за правоучастие не се възстановява след 05.10. 2023

 

Таксата за правоучастие включва:

 • Допуск до БЯД 2023 конференция
 • Сертификат за участие
 • Публикуване на абстракт в Книга с абстракти
 • Устно или постерно представяне на конференцията
 • Набор от материали за участника
 • Кафе паузи между сесиите
 • Коктейл Добре дошли
 • Официална вечеря на конференцията
 • Участие в социалната програма

Таксата за придружаващ включва:

 • Коктейл Добре дошли
 • Официална вечеря на конференцията
 • Участие в социалната програма

Заплащане

Таксата за правоучастие можете да заплатите по банков път:

Българско ядрено дружество
УниКредит Булбанк, София
IBAN: BG22 UNCR 9660 1030 0038 05, BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: за конференция на БЯД, Вашето име

 


РЕГИСТРАЦИЯ

[ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ]

или изтеглете, попълнете и изпратете по електронната поща попълнената регистрационна форма [EN] – [BG]

e-mail: conference@bgns.bg

 


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

БЯД, България, 1784 София,
72 Бул. Цариградско шосе

Петя Вряшкова, Секретар на БЯД

Телефон +359 898 435 141

secretariate@bgns.bg

www.bgns.bg

 


НАСТАНЯВАНЕ

Конференцията на БЯД ще се проведе в


Хотел Меридиан Болярски, Велико Търново

Велико Търново 5000, ул. Стефан Стамболов № 53 А, +359 62 613 200

www.bolyarski.com


Хотелът предлага редуцирани цени за гостите на конференцията

Стая за ползване от един – 78 лв.

Стая за ползване от двама – 110 лв.

Цената е за стая на вечер и включва закуска на блок-маса, паркинг, фитнес и басейн в спортния център на хотела, интернет достъп, туристическа застраховка. Посочените цени по-горе са валидни за нощувки от 06.11 до 12.11 2023 год.

Запазването за Хотела ще ви бъде гарантирано, ако е направено преди 31.10.2023. След тази дата стаи ще бъдат предоставяни, ако са налични.

Съветваме ви да направите резервация навреме:

чрез e-mail: reservations@bolyarski.com
Отбележете: Вашето име и „за БЯД конференция“

 


СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Велико Търново

Велико Търново е административен, индустриален и образователен център, един от най-оживените туристически центрове и културно средище в България. 

Средновековният Търновград е столица на Второто българско царство (1185 — 1396). Братята Асен и Петър обявяват в църквата „Св. Димитър“ края на византийското господство и провъзгласяват Търново за столица на новото българско царство.
През 13 и 14 век Търново е един от най-развитите в културно отношение градове. В българския престолен град се основава училище на изкуството, Търновска художествена школа, Търновска книжовна школа. Построени са забележителни църкви.

Велико Търново е разположен върху няколко хълма. Хълмовете Царевец, Трапезица и Момина крепост са били основни центрове на царе и боляри по време на Второто българско царство . Хълмът Света гора е бил духовен и книжовен център (днес там е Ректоратът на Великотърновския университет).

Търново престава да бъде столица през 1393г. когато Второто българско царство е завладяно от Османската империя. Градът се превръща в център на българската национална съпротива през вековете на робството и възраждането:  – Първо голямо Търновско въстание – 1598г., за цар е коронясан Шишман III. След няколко месеца въстанието е потушено; Второто Търновско въстание – 1686 начело с Ростислав Стратимирович. И това въстание бързо е потушено. До 1860 г. в града са се намирали руското, австрийското и френското консулства. През всичките 485 години на османско владичество Търново е  център на българския дух, бит и култура.

След Освобождението от турско господство Търново е столица на Княжество България (1878–1879). Тук,  на 10.02.1879 се свиква Учредително събрание на българските народни представители, избрани от гражданите, на което се приема Търновската конституция – една от най-демократичните за своето време европейски конституции, действала до 1947 г.  На 22.09.1908 в Търново княз Фердинанд тържествено обявява независимостта на България и приема титлата „цар“.

Днес Велико Търново е красив и изпълнен с живот град, който е запазил атмосферата на един от най-великите градове в България. 

Арбанаси достига своя икономически разцвет през втората половина на 17 век и до края на 18 век. През 1859 г. учителят в Търново А. П. Границки  пише: „Към изток, половин час от Търново, се намира с. Арбанаси (Загорие)… гдето са живели през старо време българските боляри и големци с 2000 жители…“

 


Екскурзии:

Екскурзия Велико Търново
петък 10.11.2023, 14.00 – 17.00
Крепостта Царевец, Самоводската чаршия,
Църква “Св. Четиридесет мъченици”

 

 

 

 

 

Екскурзия Арбанаси:
събота 11.11.2023, 10.00 – 13.00

 

 

 

 

 

 

 


ГРАФИК

Сряда, 08.11.2023

16:00 – 18:30

Регистрация

19:30 – 21:30

Коктейл „Добре дошли“

Четвъртък, 09.11.2023

08:00 – 09:00

Регистрация

09:30 – 11:00

Откриване и Сесия

11:00 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 13:00

Сесия

13:00 – 14:30

Обяд

14:30 – 16:00

Сесия

16:00 – 16:30

Кафе пауза

16:30 – 17:30

Сесия

17:30 – 18:30

Постерна сесия

Петък, 10.11.2023

9:00 – 11:00

Конкурс за най-добър млад автор- устно представяне

11:00 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 12:00

Конкурс за най-добър млад автор – постери

12:00 – 13:30

Сесия

13:30 – 14:30

Обяд

14:00 – 17:30

Екскурзия

19:30 – 23:00

Официална вечеря в ресторанта на Хотела 

Награждаване на победителите в Конкурса за добър млад автор

Събота, 11.11.2023

10:00 – 12:00

Сесия

12:00

Закриване на конференцията

12.30- – 15.30

Екскурзия до Арбанаси – по желание

 

 

 

ПРОГРАМА

Препоръка към презентиращите автори: отделете 3-5 минути от предвиденото време за въпроси и отговори

Wednesday, 08.11.2023

16:00 – 18:00

Registration, Entrance Hall

19:30 – 22:30

Welcome wine cocktail – Entrance Hall

Thursday, 09.11.2023

08:00 – 09:00

Registration, In front of the Kaloyan Conference Room

 

                                 Kaloyan Conference Room

09:10

Mladen MITEV, BgNS President – Welcome words

09:15

Leon CIZELJ, ENS presidentWelcome wordsVideo

09:20

Pavlin GROUDEV, Chair of the conference, Opening the Conference

 

Session: NEWS AND OVERVIEWS

 

Chairs: Mladen MITEV (INRNE-BAS, BG) and
David WINFIELD (Canada)

09:30 – 09:45

Jiří ŽĎÁREK, UJV Rez, Czech Republic, ’’OFFERR Project Status of Work’’

09:45 – 10:00

Plamen V. PETKOV1, Dimitar Lyutov1, Nikol Borisova2, Boyan Todorov2 and Hristo Iliev1, Sofia University “St. Kliment Ohridski,”, Bulgaria, 1) Faculty of Physics; 2) Faculty of Chemistry and Pharmacy, ’’Overview of Small Modular Reactors (SMR) concept, based on STAR-LM, proposed in Sofia University’’

10:00 – 10:15

Dimitar TONEV, Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, ’’Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy – Bulgarian Academy of Sciences Activities – 2023’’

10:15 – 10:30

Lyuben MARINOV, Kozloduy NPP, Bulgaria ’’Coal to Nuclear Transition – Advanced nuclear technologies implementation’’

10:30 – 10:45

Rusiyan TSIBRANSKI, Kozloduy NPP, Bulgaria, ’’Participation in Interlaboratory comparissons, a Quality criterion for Radioanalytical Laboratory Measurements’’

10:45 – 11:15

Coffee break

 

Session: NPP ISSUES AND SAFETY

 

Chairs: Krasen RASHKOV (Kozloduy NPP, BG) and

Viktor KOLYKHANOV (Odessa NPU, UA)

11:15 – 11:30

Angel PAPUKCHIEV, Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH, Germany, ’’Coupling of Computational Fluid Dynamics Codes with Structural Mechanics and System Thermal-Hydraulics Programs and Their Validation on Nuclear Reactor Relevant Experiments’’

11:30 – 11:45

Marta PETRUNEAC1, Marin Focșăneanu1, Robert Sîrbu1, Anca-Diana Popescu2 ,1)– Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering, Magurele, 2)– Institute of Archeology „Vasile Pârvan“ Bucharest, Romania, ’’Advanced facilities for material analysis at IFIN-HH: a micro-focus X-ray CT study’’

11:45 – 12:00

Lora RAYCHEVA, Georgi Varbanov, EnproConsult Ltd, Bulgaria, ’’Interpretation of the natural hazards parameters for the purpose of PSA’’

12:00 – 12:15

Valentin GEORGIEV1, Petya Vryashkova2, Pavlin Groudev2, 1)Kozloduy NPP, 2)Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, ’’Assessment of primary to secondary side leakage for different break sizes of Steam Generator (SG) tube rupture’’

12:15 – 12:30

Petar GORCHEV, Bulgaria, ’’Advanced Passive PWR (AP 1000) Reactor with advanced technology and independent from active forces Passive Safety System’’

12:30 – 12:45

Blagorodka VELEVA1, Jussi Paatero2, Elena Hristova1, 1) National Institute of Meteorology and Hydrology (NIMH), Bulgaria, 2- Finnish Meteorological Institute (FMI), Finland, ’’Studies of atmospheric radioactivity in Bulgaria during the last six decades’’

13:00 – 14:20

Lunch break

 

Session: POSTERS

 

Chairs: Petya VRYASHKOVA (INRNE-BAS, BG)
and Krassimira ILIEVA (BgNS)

14:30 – 15:20

The posters that will be presented are lied below.

Request for a short (3 min) presentation has to be done preliminary to the chairs.

1.     Victor Kolykhanov1*, Igor Kozlov1, 1)Odesа Polytechnic National University, Faculty of Energy, Odesa, Ukraine, ’’Study of the diffusion neutron flux from point source crossing a flat boundary using Monte-Carlo method’’

2.     I. L. Kozlov, M.О. Holovin, S. V. Vistiak, O. I. Kozlov, Odessa Polytechnic National University, Ukraine, ’’Strategy for the Reliable Power Supply Development Taking into Account the Renewable Energy Sources’’

3.     E. Geleva, D. Tonev, Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, ’’Natural radioactivity content in Bulgarian mineral water’’

4.     Krasen Rashkov, Kozloduy NPP, Bulgaria, ’’Constructive Solutions to avoid Containment Bypass in KOZLODUY NPP during severe accidents’’

5.     Tzvetelina Beshirova, Kozloduy NPP, Bulgaria, ’’Core Committee Meeting 2024’’

6.     Ivan Stoyanov, Kozloduy NPP, Bulgaria, ’’Defects in the operation of nuclear fuel – nature and development’’

7.     Greta R. Nedelcheva, Kozloduy NPP, Bulgaria, ’’Formation of SS (surveillance specimens) groups for testing and research’’

8.     Pavel Batalov, Kozloduy NPP, Bulgaria, ’’The contribution of “INVESTMENTS DEPARTMENT” in management of the NPP KOZLODUY investment program’’

9.     Deyan Atanasov, Kozloduy NPP, Bulgaria, ’’The realization of the investment program – a guarantee for the NPP KOZLODUY’s future’’

10. Marin Focșăneanu1, Marta Petruneac1, Robert Sîrbu1, Anca-Diana Popescu2– Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH), 2) – Institute of Archeology „Vasile Pârvan“ Bucharest, Romania, ’’Non-destructive investigations of various archaeological findings’’

11. L. Dobrev, D. Dimitrova, B. Slavchev, Z. Zahariev, S. Krstevski, Institute for Nuclear Horia Research and Nuclear Energy – Bulgarian Academy of Sciences, ’’Radioanalytical procedure for determination of uranium specific activity in drinking water’’

15:20 – 15:50

Coffee break

 

Session: HUMAN RESOURCES IN NUCLEAR

 

Chairs: Albena GEORGIEVA, Nuclear Regulatory Agency, Bulgaria

and Kalin FILIPOV (TU-Sofia, BG)

15:50 – 16:15

Albena GEORGIEVA, Nuclear Regulatory Agency, Bulgaria,’’Human resources development in the nuclear sector. National Strategy and 3-years action plan’’

16:15 – 16:30

Iskren CVETKOV, Kozloduy NPP, Bulgaria, ’’Enhancing the Existing National Nuclear Capacity Building Infrastructure to Support Human Resource Development and Nuclear Knowledge Management Aspects. Attracting the Next Generation of Nuclear Professionals via Interactive Methods and Instruments (BUL 0013 Project, IAEA TC Programme)’’

16:30 – 16:45

Marinela ILIEVA, Abilico AD, Bulgaria, ’’The opportunities for cross-border and multidisciplinary training, provided through the ENEN2plus project, financed by the EC HORIZON EUROPE program’’

16:45 – 17:00

Nadezhda RANDELOVA, NPP Kozloduy, Bulgaria, ’’An open lesson on Aage Niels Bohr with contributions to physics’’

17:00 – 17:15

Venko STOEV, Kozloduy NPP, Bulgaria, ’’Competition for youth nuclear innovation – partnership between Kozloduy NPP and BgNS society’’

17:15 – 17:30

Valentina LAZAROVA, Kozloduy NPP, Bulgaria, ’’Challenge for teenagers – competition on the topic „Nuclear energy – a secure future”

17:30-17:45

Nevena VELICHKOVA, Kozloduy NPP, Bulgaria, ’’Plan your future in nuclear energy’’

17:45 – 18:00

Discussion

Friday, 10.11.2023

Kaloyan Conference Room

 

YOUNG GENERATION COMPETITION

 

Chairs: Angel PAPUKCHIEV (GRS gGmbH, Germany) and
Lyuben MARINOV (Kozloduy NPP, BG)

8:30 – 10:30

Oral presentation

For presentation – 15 min

 

 1. Nikol BORISOVA, Plamen Petkov and Hristo Iliev, Physics department, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria, ’’Investigation of Stretching Force Reaction at Normal Conditions of Capillary Bridges for Liquid Solutions Used as VVER-1000 Coolants’’
 2. Galina DIMITROVA, A. Demerdjiev, D. Tonev, Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, ’’Assessment of the Radiation Fields Induced by Beam Losses at the INRNE-BAS Cyclotron Facility’’
 3. Viktoria MONDESHKA, Technical University of Sofia, Bulgaria, ’’Analysis and assessment of the significance of nuclear energy in the context of sustainable energy development’’
 4. Petar HRISTOV, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria, ‘‘Identification of VVER-1000 nuclear fuel defects‘‘
 5. Ivelina STEFANOVA, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria, ‘‘VVER-1000 reactor core internal structure contribution to facilitation of the core design ‘‘
 6.  Tsvetelina YORDANOVA, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria, ’’Nuclear fuel cycle implemented in Kozloduy NPP‘‘
 7. Debora MITEVA, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria, ’’Primary VVER-1000 circuit capability to perform the function of a safety barrier‘‘
 8. Miglena SHARKOVA 1 and Venelina Boishina 2 , 1)Technical University of Sofia,Bulgaria, 2) University of Chemical Technologies and Metallurgy –Sofia, Bulgaria, ‘‘Approach of using Case-Base Reasoning in combination of Fault Decision Tree for Risk Assessment of NPP Control‘‘

10:30 – 10:35

Voting for oral presentation

10:35 – 10:50

Poster presentation

Request for a short (3 min) presentation has to be done preliminary to the chairs

 

1        Boris ANASTASOV1, Plamen V. Petkov2, 1International School UWEKIND, 2Sofia University “St. Kliment Ohridski”, ”Nuclear propulsion engines, new ways for travels in space“

2        Branimira MARKOVA, Technical University of Sofia, Bulgaria, ’’Use of small modular reactors for seawater desalination’’

3        Nikolay HRISCHEV, Technical University of Sofia, Bulgaria, ‘‘Radioactive pollution due to human activities‘‘

10:50 – 10:55

Voting for the poster presentation

10:55 – 11:25

Coffee break

11:30 – 15:30

Excursion on Veliko Tarnovo Town

 

Session: NPP ISSUES AND SAFETY (cont.)

 

Chairs: Yavor ANDREEV (Theta consult, BG) and

Igor KOZLOV (Odessa NPU, UA)

15:45 – 16:00

Dimitar LAZAROV, Kozloduy NPP, Bulgaria, ’’Defining the isothermal reactivity coefficient of Kozloduy NPP Units 5 and 6 with two positions of the CR control group in a regular reactivity Control Equipment (RCE’)’’

16:00 – 16:15

Ludmil N. NEDELCHEV, Kozloduy NPP, Bulgaria, ’’Prolongation of the terms for irradiation of assemblies with SS in a reactor of the VVER-1000 (B-320) type’’

16:15 – 16:45

Coffee break

 

Session: APPLICATION AND EXPERIMENT IN NUCLEAR

 

Chairs: Lyuben DOBREV (INRNE-BAS, BG) and
Plamen PETKOV (Sofia University “St. Kliment Ohridski, BG)

16:45 – 17:00

Dimitar Lyutov1, NASKO GORUNSKI1, Plamen V. Petkov1*, Boyan Todorov2 and Hristo Iliev1, Sofia University “St. Kliment Ohridski,”, Bulgaria, 1Faculty of Physics, 2Faculty of Chemistry and Farmacy, ’’Experimental study of liquid tin for application in small modular fast reactors (SMFR)’’

17:00 – 17:15

Ion BURDUCEA, G. Velişa, R. F. Andrei, A. Enciu, D. Iancu, D. A. Mirea, A. Spiridon and M. Straticiuc, Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering –IFIN-HH, Magurele, Romania, ’’11 years of experiments at the 3 MV Tandetron from IFIN-HH’’

17:15 – 17:30

Angel DEMERDJIEV, D. Tonev, N. Goutev, G. D. Dimitrova, Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria ’’Shielding Assessment of the INRNE-BAS Cyclotron facility with the Monte Carlo Code FLUKA’’

17:30 – 17:45

Blagorodka VELEVA 1, B. Slavchev 2, L.Dobrev 2, L.Kinova, D. Dimitrova2, 1) National Institute for Meteorology and Hydrology, 2) Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, ’’Application of Alpha Spectrometry for Analyses of Actinides in Low Level Radioactive Waste from Kozloduy NPP”

19:30 – 23:30

Gala dinner, Hotel Restaurant

Awarding the best YG presentations