Членство в БЯД

Кандидатстването за членство в Българско Ядрено Дружество е възможно след попълването на формуляр за членство и след разглеждането на кандидатурата от Управителния съвет на Дружеството. Членовете на Българско Ядрено Дружество са длъжни да спазват Устава на Българско Ядрено Дружество. Формуляр за членство Членският внос е 30 лв. (10 лв. за студенти и докторанти) и може да бъде заплатен чрез банков превод: Българско ядрено дружество УниКредит Булбанк, София IBAN: BG22 UNCR 9660 1030 0038 05 BIC: UNCRBGS F Основание за плащане: Членски внос на <Вашето име>