Членство в БЯД

Кандидатстването за членство в Българско Ядрено Дружество е възможно след попълването на формуляр за членство и след разглеждането на кандидатурата от Управителния съвет на Дружеството. Членовете на Българско Ядрено Дружество са длъжни да спазват Устава на Българско Ядрено Дружество.

Формуляр за членство

Членският внос е 30 лв. (10 лв. за студенти и докторанти) и може да бъде заплатен чрез банков превод:

Българско ядрено дружество
УниКредит Булбанк, София
IBAN: BG22 UNCR 9660 1030 0038 05
BIC: UNCRBGS F
Основание за плащане: Членски внос на <Вашето име>