Връзка с нас

Петя Вряшкова – Председател на Младежката Асоциация на БЯД E-mail: petya.vryashkova@gmail.com Tel: +359 898 435 141 Деница Дишкова – Заместник – председател на на Младежката Асоциация на БЯД E-mail: d_dishkova@yahoo.com Тel: +359 889 638 212 Явор Андреев – Заместник – председател на на Младежката Асоциация на БЯД E-mail: y.andreev@thetaconsult.com Tel: +359 889 919 840