Връзка с нас

Петя Вряшкова – Председател на Младежката Асоциация на БЯД
E-mail: petya.vryashkova@gmail.com
Tel: +359 898 435 141

Деница Дишкова – Заместник – председател на на Младежката Асоциация на БЯД
E-mail: d_dishkova@yahoo.com
Тel: +359 889 638 212

Явор Андреев – Заместник – председател на на Младежката Асоциация на БЯД
E-mail: y.andreev@thetaconsult.com
Tel: +359 889 919 840