За нас

Българското ядрено дружество (БЯД) е организация с обществено полезна дейност, чиято главна цел е да съдейства за всестранното развитие на науката, технологиите и практиката за безопасното използване на ядрената енергия за мирни цели, като допринася за постигането на разбиране, обективно отношение и добронамереност от страна на обществеността по въпросите на ядрената енергетика. БЯД концентрира своите усилия в следните направления:

Да осигури форум за обмяна на знания и идеи и да спомага за повишаване на професионалната квалификация на своите членове;
Да насърчава разширяването на безопасното използване на дости­женията на ядрената наука за благото на обществото;
Да поддържа диалог с обществеността по въпросите на ядрената наука и практика и да съдейства за повишаването на радиологичната култура на населението;
Да сътрудничи с държавни институции, стопански предприятия и неправителствени организации по въпросите на ядрената наука и практика чрез своя експертен потенциал.

УСТАВ НА БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Младен Митев


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Любен Манев

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ТК ПЛОВДИВ:
Мариета Сопаджиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ТК КОЗЛОДУЙ:
Красен Рашков

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Искрен Цветков

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ТК ВАРНА:
Галина Тодорова

ПРЕДСЕДАТЕЛ на МЛАДЕЖКА АСОЦИАЦИЯ
Явор Андреев


2012 – 2014

 • Председател– Павлин Грудев,
 • Зам. Председател – Любен Манев
 • Зам. Председател – Русчо Янков
 • Председател на ТК Пловдив – Агоп Сренц
 • Председател на ТК Варна – Галина Тодорова
 • Председател на ТК Козлодуй – Русиян Цибрански
 • Председател на МА – Десислава Кирилова

2008 – 2012

 • Председател – Павлин Грудев
 • Зам.-Председател – Любен Манев
 • Зам.-Председател – Костадинка Михайлова

2006-2008

 • Председател – Тихомир Апостолов Зам. Председател – Русчо Янков
 • Зам. Председател – Любка Костова
 • Председател на ТК Пловдив -Агоп Сренц
 • Председател на ТК Варна – Галя Тодорова
 • Председател на ТК Козлодуй – Мишо Монев
 • Председател на ТК Белене – Костадинка Иванова

2001-2006

 • Председател – ст.н.с.д-р Красимира Илиева
 • Зам. Председател – д-р Борис Калчев
 • Зам. Председател – д-р Георги Гьошев
 • Председател на ТК Козлодуй – инж.Русчо Янков
 • Председател на ТК Белене – Анита Петкова (2001-2003), инж. Костадинка Михайлова (2003-2006)
 • Председател на ТК Варна – д-р Галя Тодорова (2001-2002), доц. д-р Станка Каменова (2002-2006), д-р Галя Тодорова (2006)
 • Председател на ТК Пловдив – доц.д-р Агоп Сренц
 • Председател на МА – Теодор Ночев (2001-2002 ), н.с. Бисер Петров (2002 – 2006)
 • Председател на WIN-България – инж. Татяна Станева (2001-2002), инж. Даниела Нанова (2005-2006)
 • Изпълнителен секретар – ст.н.с.д-р Мария Манолова
 • Технически секретар и касиер – Марияна Атанасова

1999-2001

 • Председател – доц. д-р Веселин Близнаков
 • Зам. Председател- ст.н.с. д-р Красимира Илиева
 • Зам. председател – доц. д-р Димитър Колев
 • Изпълнителен секретар и касиер – инж. Лилия Стоева
 • Председател на ТК Козлодуй – инж. Русчо Янков
 • Председател на ТК Белене – инж. Николай Иванов

1995-1999

 • Председател – ст.н.с. д-р Тихомир Апостолов
 • Зам. председател – д-р инж. Сребри Вълчев
 • Зам. председател – доц. д-р Борис Манушев
 • Изпълнителен секретар – н.с. Иван Колев
 • Секретар – ст.н.с. д-р Мария Манолова
 • Касиер – инж. Лилия Стоева
 • Председател на ТК Козлодуй – инж. Сергей Цочев
 • Председател на ТК Белене – Мая Филипова, инж. Сергей Драганов

1991-1995

 • Председател проф. дфн Цветан Бончев
 • Зам. председател – проф. дтн Стефан Воденичаров
 • Зам. Председател – ст.н.с. д-р Никита Шервашидзе
 • Научен секретар – ст.н.с, д-р Генчо Марков – научен секретар
 • Технически секретар – Мария Драгийска
 • Председател на ТС Козлодуй – инж. Захари Бояджиев

ПОЛИТИКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ В БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ