Енергийна и градска киберсигурност 2019

Конференцията „Енергийна и градска киберсигурност 2019”  ще се проведе на 4 октомври 2019 година в Аула „Раковски” на Военна академия в София. Конференцията е част от Европейския месец на Киберсигурността в България и се организира от Платформата за образование и иновации в енергийната киберсигурност, чиито основатели са Асоциация за развитие на София, Индустриален клъстер по електрическа мобилност, Военна Академия, Българско ядрено дружество, Софийски форум за сигурност.

Официален партньор на конференцията е Представителството на ЕК в България. Конференцията се организира за втора година. Сред основните цели на събитието е да представи политиките по киберсигурност, свързани енергийния сектор и развитието на умните градове и да обсъди предизвикателствата пред българската енергетика и българските градове, свързани с техния цифров преход и възможността да са киберсутойчиви.

За регистрация: https://forms.gle/N428nUomr6bFzAxPA