Конференция на БЯД 2018 – регистрация

Регистрацията за конференция 2018 е прекратена.