ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА  БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
От името на Управителния съвет на Българското ядрено дружество и от свое име, бих искал да поздравя всички членове и съмишленици на БЯД за успешното удължаване срока на експлоатация на шести блок на АЕЦ Козлодуй.
Лицензията, издадена от Агенцията за ядрено регулиране е доказателство, че експлоатационната практика в атомната централа съответства на изискванията на националното законодателство и международните стандарти. Документът е гаранция, че ядрената енергетика има бъдеще в България, както и признание към всички, които допринасят за развитие на технологиите, генериращи енергия без въглеродни емисии.
Използвам случая, за да изразя благодарността на цялата ядрена общност у нас към колегите от АЕЦ Козлодуй за професионализма, всеотдайния труд и всекидневните усилия за поддържане високо нивото на ядрената и технологичната безопасност в централата.

Д-р Младен Митев,
Председател на БЯД