ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ,
Г-ЖА ИВА МИТЕВА

ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ
ВСИЧКИ ПАРТИИ В ПАРЛАМЕНТА

 

Уважаеми дами и господа Народни представители,

Българското ядрено дружество е авторитетна неправителствена организация с над 30 годишна история в популяризиране на мирното използване на ядрената енергия в полза на българското общество.

Дейността на Дружеството се изразява в активното съдействие и подкрепа за развитие на науката, технологиите и всички добри практики,  осигуряващи безопасното използване на ядрената енергия в енергетиката, индустрията и медицината. Това допринася и за постигането на разбиране, и обективно отношение от страна на обществеността по въпросите на ядрената енергетика.

В тази връзка, апелираме да се придържате към волята на Българския Суверен, изразена в първия проведен национален референдум през 2013г., в който над 61% от гласувалите български граждани изразиха подкрепа за бъдещото развитие на ядрената енергетика в България.

След декларираното от вас желание да се съобразявате именно с волята на Народа, който по безапелационен начин декларира подкрепата си за един от най-важните отрасли в икономиката, ви приканваме да се придържате към така изразената позиция на българските граждани. Вярваме, че това ще доведе до устойчиво държавно управление.

Припомняме ви, че АЕЦ,,Козлодуй“ вече над 45 години е водещ производител на чиста и надеждна електроенергия, която осигурява не само енергийната сигурност на Република България, но и създава висока добавена стойност за икономиката, придружена от осигуряване на социално поносима цена на електроенергията. В допълнение, подчертаваме, че АЕЦ ,,Козлодуй“ произвежда над 71% от нискоемисионната електроенергия, което дава водеща роля на българската ядрена енергетика при изпълнението на амбициозните планове на Европейския съюз за преход към енергетика с нулеви емисии. В подкрепа на гореизброените факти, считаме, че работата на АЕЦ,,Козлодуй“ и бъдещото развитие на отрасъла, са неделима част от стратегическата посока на развитие на българската енергетика.

Надяваме се, че ще се отнесете сериозно към поставената тема и ще демонстрирате отговорно отношение към запазването и развитието на българската ядрена енергетика, и гарантиране на просперитета на българското общество!

 

ИЗТЕГЛИ