Експертната група по управление на знанията

Българско Ядрено Дружество инициира през 2019 година междуведомствена работна група по управление на знанията в българския ядрен сектор.

Групата има за основна цел да обхване управлението на знанията в българската ядрена енергетика през основните етапи от жизнения цикъл на ядрените съоръжения: нови проекти, опериращи блокове, удължаване срока на експлоатация, извеждане от експлоатация, управление и погребване на РАО и ОЯГ.

Работната група включва в състава си опитни експерти, работещи в АЕЦ Козлодуй ЕАД, АЕЦ Козлодуй Нови Мощности ЕАД, ДП Радиоактивни отпадъци, Агенция за Ядрено Регулиране, Технически Университет – София, Министерство на Енергетиката, Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика – БАН и Българско Ядрено Дружество.

Наличието на Работната група позволява да бъдат идентифицирани специфичните нужди на отделните заинтересовани страни и бъдат подпомогнати техните действия по Управление на знанията. Групата позволява и да бъде устойчиво управляван риска от загуба на критични знания чрез идентифициране на техните носители, тяхното запазване и предаване на следващото поколение ядрени специалисти, както и превръщането им от скрити в явни.

Работната група е отворена за участие на всички заинтересовани страни от ядрения и образователния сектор в България.

За контакт : secretariate@bgns.bg