Годишна конференция на БЯД 2023

ВАЖНИ ДАТИ

 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

 

ИЗТЕГЛЯНЕ на документи


Брошура [PDF]
Регистрационна форма [DOC]
Програма [PDF]

 


ЦЕЛИ

Конференцията „Ядрена енергия за хората” ще предостави форум за представяне на новини и обсъждане на проблеми, свързани с ядрените технологии и ядрените приложения. Конферентната среда ще помогне за въвличането и ангажирането на повече млади професионалисти в ядреното инженерство и приложения. Политиката за обучение е ключов елемент в бъдещото развитие на ядрената енергетика, както и активиране на ангажираност на гражданството спрямо ядрените приложения. Български и чуждестранни експерти и изследователи, млади професионалисти, студенти свързани с ядрената физика и енергетика са поканени да участват в конференцията.


ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Образователни политики по ядрени и радиационни проблеми
 • Новости в ядрените технологии
 • Безопасност и култура на безопасност на АЕЦ
 • Управление на РАО
 • Извеждане от експлоатация на АЕЦ
 • Нуклеарна медицина
 • Радиация и околна среда

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Авторите трябва да представят разширено резюме в обем до 2 машинописни страници (максимум 8000 знака). Резюмето трябва да съдържа: 1) заглавие; 2) пет ключови думи; 3) имена и месторабота на авторите; 4) име, адрес, телефон, факс и e-mail на автора, с когото ще се води кореспонденция. Резюмето трябва да представя ясно целите, резултатите и изводите. Резюмето може да съдържа фигури, снимки, таблици и др.
Организационният комитет ще Ви информира за приемането на доклада за устно или постерно представяне.


ПУБЛИКУВАНЕ

Представените на конференцията доклади могат да бъдат представени за публикуване в научнотехническото списание на БЯД – BgNS TRANSACTIONS.


КОНКУРС ЗА „НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД НА МЛАД АВТОР“

В конкурса за “Най-добър доклад на млад автор” могат да участват млади специалисти до 35 навършени години, с доклад, чийто първи автор е младият автор – кандидат в конкурса.

Конкурсна Комисия ще разгледа и оцени пълния текст на докладите, заявени за участие в Конкурса “Най-добър доклад на млад специалист”. Докладите, определени от Комисията, ще бъдат устно представени на конференцията. Докладите, които не са класирани за устно представяне могат да участват в конкурса за най-добър постерен доклад. Получилите най-високи оценки от Комисията и от Публиката, ще бъдат наградени.

Критериите за оценка на докладите за Конкурса са: съответствие с темата на конференцията, актуалност, ясно изложение на цели, предмет, резултати и изводи, достъпност, атрактивност и визуализация, баланс между текст и фигури.

Кандидатите трябва да изпратят пълен текст не по-голям от 6 страници. Докладът трябва да съдържа: 1) заглавие, 2) име, адрес, телефон и е-мейл на първия автор, 3) имената и адресите на останалите автори, ако има 4) 5 ключови думи, абстракт на английски, 6) пълния текст.


РАБОТЕН ЕЗИК

Английски и български
Любезно молим докладчиците да представят слайдовете на английски език.
ВАЖНИ ДАТИ

Регистрация и изпращане на резюме за участие с доклад или постер 25.09.2023
Изпращане на пълен текст за Конкурса за млад автор 25.09.2023
Съобщение за участие в Конкурса 05.10.2023
Съобщение за приемане на доклад 05.10.2023
Регистрация само за участие 25.10.2023
Откриване на конференцията 08.11.2023

      

 

 

 

 


ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

по азбучен ред: Pavlin GROUDEV, България, Председател

Bogomil MANCHEV, Bulgaria

Dimitar TONEV, Bulgaria

Fulvio Mascari, Italy

Fabrizio Gabrielli, Germany

Igor Kozlov, Ukraine

Kalin FILIPOV, Bulgaria

Lyuben MARINOV, Bulgaria

Leon CIZEJI, Slovenia

Luis E. Herranz, Spain

Marin CONSTANTIN, Romania

Sandro PACI, Italy

Stanislav GEORGIEV, Bulgaria

Stephan BRUMM, Netherlands

Zoltán HÓZER, Hungary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Младен МИТЕВ, ИЯИЯЕ-БАН и Председател на БЯД

Красимира ИЛИЕВА, БЯД
Албена ГЕОРГИЕВА,
АЯР
Петя ВРЯШКОВА,
ИЯИЯЕ-БАН
Мария КРЪСТЕВА, БЯД

 


ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Такса правоучастиие: 480 лв.

Такса правоучастиие за членове на БЯД: 450 лв.

Такса правоучастиие за студенти: 200 лв.

Такса правоучастиие за придружаващ: 160 лв.

Заплатена такса за правоучастие не се възстановява след 05.10. 2023

 

Таксата за правоучастие включва:

 • Допуск до БЯД 2023 конференция
 • Сертификат за участие
 • Публикуване на абстракт в Книга с абстракти
 • Устно или постерно представяне на конференцията
 • Набор от материали за участника
 • Кафе паузи между сесиите
 • Коктейл Добре дошли
 • Официална вечеря на конференцията
 • Участие в социалната програма

Таксата за придружаващ включва:

 • Коктейл Добре дошли
 • Официална вечеря на конференцията
 • Участие в социалната програма

Заплащане

Таксата за правоучастие можете да заплатите по банков път:

Българско ядрено дружество
УниКредит Булбанк, София
IBAN: BG22 UNCR 9660 1030 0038 05, BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: за конференция на БЯД, Вашето име

 


РЕГИСТРАЦИЯ

[ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ]

или изтеглете, попълнете и изпратете по електронната поща попълнената регистрационна форма [EN] – [BG]

e-mail: conference@bgns.bg

 


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

БЯД, България, 1784 София,
72 Бул. Цариградско шосе

Петя Вряшкова, Секретар на БЯД

Телефон +359 898 435 141

secretariate@bgns.bg

www.bgns.bg

 


НАСТАНЯВАНЕ

Конференцията на БЯД ще се проведе в


Хотел Меридиан Болярски, Велико Търново

Велико Търново 5000, ул. Стефан Стамболов № 53 А, +359 62 613 200

www.bolyarski.com


Хотелът предлага редуцирани цени за гостите на конференцията

Стая за ползване от един – 78 лв.

Стая за ползване от двама – 110 лв.

Цената е за стая на вечер и включва закуска на блок-маса, паркинг, фитнес и басейн в спортния център на хотела, интернет достъп, туристическа застраховка. Посочените цени по-горе са валидни за нощувки от 06.11 до 12.11 2023 год.

Запазването за Хотела ще ви бъде гарантирано, ако е направено преди 31.10.2023. След тази дата стаи ще бъдат предоставяни, ако са налични.

Съветваме ви да направите резервация навреме:

чрез e-mail: reservations@bolyarski.com
Отбележете: Вашето име и „за БЯД конференция“

 


СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Велико Търново

Велико Търново е административен, индустриален и образователен център, един от най-оживените туристически центрове и културно средище в България. 

Средновековният Търновград е столица на Второто българско царство (1185 — 1396). Братята Асен и Петър обявяват в църквата „Св. Димитър“ края на византийското господство и провъзгласяват Търново за столица на новото българско царство.
През 13 и 14 век Търново е един от най-развитите в културно отношение градове. В българския престолен град се основава училище на изкуството, Търновска художествена школа, Търновска книжовна школа. Построени са забележителни църкви.

Велико Търново е разположен върху няколко хълма. Хълмовете Царевец, Трапезица и Момина крепост са били основни центрове на царе и боляри по време на Второто българско царство . Хълмът Света гора е бил духовен и книжовен център (днес там е Ректоратът на Великотърновския университет).

Търново престава да бъде столица през 1393г. когато Второто българско царство е завладяно от Османската империя. Градът се превръща в център на българската национална съпротива през вековете на робството и възраждането:  – Първо голямо Търновско въстание – 1598г., за цар е коронясан Шишман III. След няколко месеца въстанието е потушено; Второто Търновско въстание – 1686 начело с Ростислав Стратимирович. И това въстание бързо е потушено. До 1860 г. в града са се намирали руското, австрийското и френското консулства. През всичките 485 години на османско владичество Търново е  център на българския дух, бит и култура.

След Освобождението от турско господство Търново е столица на Княжество България (1878–1879). Тук,  на 10.02.1879 се свиква Учредително събрание на българските народни представители, избрани от гражданите, на което се приема Търновската конституция – една от най-демократичните за своето време европейски конституции, действала до 1947 г.  На 22.09.1908 в Търново княз Фердинанд тържествено обявява независимостта на България и приема титлата „цар“.

Днес Велико Търново е красив и изпълнен с живот град, който е запазил атмосферата на един от най-великите градове в България. 

Арбанаси достига своя икономически разцвет през втората половина на 17 век и до края на 18 век. През 1859 г. учителят в Търново А. П. Границки  пише: “Към изток, половин час от Търново, се намира с. Арбанаси (Загорие)… гдето са живели през старо време българските боляри и големци с 2000 жители…”

 


Екскурзии:

Екскурзия Велико Търново
петък 10.11.2023, 14.00 – 17.00
Крепостта Царевец, Самоводската чаршия,
Църква “Св. Четиридесет мъченици”

 

 

 

 

 

Екскурзия Арбанаси:
събота 11.11.2023, 10.00 – 13.00

 

 

 

 

 

 

 


ГРАФИК

Сряда, 08.11.2023

16:00 – 18:30

Регистрация

19:30 – 21:30

Коктейл „Добре дошли“

Четвъртък, 09.11.2023

08:00 – 09:00

Регистрация

09:30 – 11:00

Откриване и Сесия

11:00 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 13:00

Сесия

13:00 – 14:30

Обяд

14:30 – 16:00

Сесия

16:00 – 16:30

Кафе пауза

16:30 – 17:30

Сесия

17:30 – 18:30

Постерна сесия

Петък, 10.11.2023

9:00 – 11:00

Конкурс за най-добър млад автор- устно представяне

11:00 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 12:00

Конкурс за най-добър млад автор – постери

12:00 – 13:30

Сесия

13:30 – 14:30

Обяд

14:00 – 17:30

Екскурзия

19:30 – 23:00

Официална вечеря в ресторанта на Хотела 

Награждаване на победителите в Конкурса за добър млад автор

Събота, 11.11.2023

10:00 – 12:00

Сесия

12:00

Закриване на конференцията

12.30- – 15.30

Екскурзия до Арбанаси – по желание

 

 

 

ПРОГРАМА

Препоръка към презентиращите автори: отделете 3-5 минути от предвиденото време за въпроси и отговори

Сряда, 08.11.2023

16:00 – 18:30

Регистрация

19:30 – 21:30

Коктейл „Добре дошли“

Четвъртък, 09.11.2023

   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   

Петък, 10.11.2023