Платформа за „Образование и иновации в енергийната киберсигурност”

Българското ядрено дружество (БЯД) участва в създаването на платформа „Образование и иновации в енергийната киберсигурност”.

Партньори на БЯД в тази инициатива са Националната браншова организация за електрическа мобилност (ИКЕМ), Военната Академия „Г. С. Раковски“, Асоциация за развитие на София и Софийски форум за сигурност, които на 3 декември 2018 г. подписаха рамков договор за сътрудничество.

Платформата е резултат от провелата се по-рано през октомври 2018 г. първа национална конференция „Киберсигурност в електрическата мобилност и цифрова трансформация на енергийните инфраструктура“.