Ядрената енергетика e устойчиво решение за отговорно отношение към околната среда

Ядрените технологии и електромобилността са решаващи фактори за постигане на устойчиво развитие на градската среда и за беземисионно производство на електроенергия. Това бяха основните акценти в презентациите на семинар, организиран съвместно от Младежката асоциация на Българското ядрено дружество и „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД. Събитието под надслов „Ядрената енергетика – устойчиво решение за развитие на електромобилността – отговорно отношение към околната среда“, се проведе от 11 до 13 май 2018 година в Парк Хотел Асарел, гр. Панагюрище. Водещи лектори бяха Младен Митев – председател на Българското ядрено дружество, Любен Маринов – Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, Нина Иванова – Началник „Административно-финансови дейности“ в „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и Васил Колчаков – представител на Национална браншова организация Индустриален клъстер за електрическа мобилност (ИКЕМ). По време на семинара бяха обсъдени новите тенденции в развитието на ядрените технологии; очертаващата се зависимост между ядрената енергия и електромобилността по пътя към постигане на устойчиво решение срещу климатичните промени. Сред дискутираните теми бяха още финансирането на ядрени проекти и оценката на разходите за електроенергия; текущото състояние на електромобилността в страната, както и бъдещите перспективи за развитие.