Национален конкурс за ядрени иновации I4N Bulgaria

Младежката асоциация на Българско ядрено дружество с подкрепата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, организира Национален конкурс за ядрени иновации I4N Bulgaria.

Конкурсът I4N Bulgaria е част от европейския конкурс I4N Europe на Младежката ядрена мрежа към Европейското ядрено общество www.ensygn.org, като победителят от националния конкурс ще премери сили на европейския финал с победителите от останалите европейски страни.

На следващ етап, победителите от всички континенти ще се срещнат на световен финал, където ще бъде избран най-добрият проект за ядрена иновация.

Конкурсът цели създаване на възможност за талантливите млади специалисти да развият своите знания и креативност, да намерят иновативни решения, основани на използването на ядрени технологии, които да допринасят за решаването на предизвикателствата, пред които са изправени настоящите и бъдещите поколения. Конкурсът също така предоставя платформа за популяризиране и обсъждане на тези идеи, като катализира младежката енергия за създаване на иновативни решения.

Конкурсът е отборен и е отворен за млади професионалисти и студенти на възраст до 35 години. Участниците могат да сформират отбори от 2-ма, 3-ма или 4-ма човека, като няма ограничения в специалностите на кандидатите (технически, икономически, дали са от академичните среди, индустрията, регулаторен орган и т.н.).


Срокове:

Проектите трябва да бъдат подадени по имейл на адрес ygn@bgns.bg не по късно от 28.04.2024 г. Проекти, подадени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

Комисията, съставена от експерти в ядрената индустрия, в срок до 03.05.2024 г. ще изпрати покана до отборите, които преминават към финалния етап.

Финалът на националното състезание ще се проведе в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на 18.05.2024 г. Там отборите ще представят на живо своите идеи в рамките на 10 минути и ще отговарят на въпроси на журито. Журито ще определи отборите, заемащи първо, второ и трето място и ще връчи съответните награди.

Финалът на европейското състезание ще се проведе на 27.06.2024 г. в Технически университет – София.


Регламент

Приложение 1 – критерии за I4N Europe

Форма за кандидатстване

Ако желаете да получите повече информация, свържете се с Младежката асоциация на Българско ядрено дружество – ygn@bgns.bg.