NEWS

ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТОСЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ,Г-ЖА ИВА МИТЕВА ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТВСИЧКИ ПАРТИИ В ПАРЛАМЕНТА   Уважаеми дами и господа Народни представители, Българското ядрено дружество е авторитетна неправителствена организация с над 30 годишна история в популяризиране на мирното използване на ядрената енергия в полза на българското общество. Дейността на Дружеството се изразява в активното съдействие […]