NEWS

Ежегоден семинар “Системи за управление на дейности в ядрената енергетика”

“СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА” град Елена, SPA-Хотел Комплекс Елена, 29 – 31 май 2023 Понеделник, 29 май 2023 Зала в SPA-Хотел Комплекс Елена  14.30 – 15:10  „Развитие на СУ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“, Венета Вълчева, Галя Николова, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 15:10 – 15:50    „Въглероден отпечатък и оценка на жизнения цикъл (LCA| […]

NEWS

Скръбна вест

Уважаеми колеги и приятели, с дълбоко прискърбие ви съобщаваме, че на 16.02.2023 г. след трагичен инцидент ни напусна завинаги нашият колега и скъп приятел Добромир Димитров (Добри). Вярваме, че всички ще запомним всеотдайния човек, никога не пестил сили както в професионален план, така и за каузата, за която всички ние се борим. Нека тази непрежалима загуба […]

NEWS

СЕМИНАР по СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

13 -15 юни 2022, град Eлена Понеделник, 13 юни 2022 12:30 – 14:00 Регистрация Пленарна зала в Община Елена Желателно е всеки лектор да планира 5-10 мин. за въпроси и дискусия 14.30 – 15:15 „Управление на риска“ , АЕЦ Козлодуй ЕАД 15:15 – 16:00 “Изкуствен интелект, интернет на нещата и роботика-безопасност и отговорност. Новите предизвикателства […]

NEWS

СТАНОВИЩЕ на БЯД относно ядрените аспекти на Проект на Допълващ делегиран акт по Регламента за таксономията на ЕС

Българско ядрено дружество е неправителствена организация създадена преди повече от 25 години, част от Европейското ядрено дружество, чиято цел е да съдейства за всестранното развитие на науката, технологиите и практиката за безопасното използване на ядрената енергия. Поради основната сфера на интерес на дружеството, а именно безопасното използване и развитие на ядрената енергетика, считаме за задължително […]

NEWS

Тридесет години Българско ядрено дружество

Тази година се навършват тридесет години от учредяването на Българското ядрено дружество, което е една от най-старите неправителствени организации в нашата страна и с най-дългогодишна история в ядрената сфера. Годишнината бе отбелязана с конференция под наслов „Ядрената енергия за хората“, която се проведе на 3 декември 2021 г. в смесен формат – присъствено и онлайн. […]

NEWS

Фотоизложба на открито представи красотата на ядрената наука и съоръжения

  Фотоизложба „Слънце на Земята – Нова епоха в ядрените технологии“, посветена на термоядрения синтез и на проекта ITER бе представена в София, разположена на едно от най-посещаваните места в българската столица – Моста на влюбените до Националния дворец на културата. Тридесет професионални фотографии радваха жителите и гостите на града от 10-ти до 23-ти август […]

NEWS

ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТОСЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ,Г-ЖА ИВА МИТЕВА ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТВСИЧКИ ПАРТИИ В ПАРЛАМЕНТА   Уважаеми дами и господа Народни представители, Българското ядрено дружество е авторитетна неправителствена организация с над 30 годишна история в популяризиране на мирното използване на ядрената енергия в полза на българското общество. Дейността на Дружеството се изразява в активното съдействие […]

NEWS

Русиян Цибрански бе отличен от Българското ядрено дружество

  Българското ядрено дружество връчи свое отличие по повод професионалния празник на енергетика, отбелязан на 19 юни 2021 г. (предпоследната събота на юни) в гр. Козлодуй. Тази година със статуетка бе удостоен г-н Русиян Цибрански, който я получи от председателя на ядреното дружество д-р Младен Митев. Господин Цибрански е началник отдел “Радиационен мониторинг” в „АЕЦ […]

NEWS

Общо събрание на БЯД – 2021

Управителният съвет на Българско ядрено дружество, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на дружеството на 10 септември 2021 г., от 16:30ч., в зала 300 на ИЯИЯЕ – БАН, находящ се в София, бул. “Цариградско шосе“ № 72, при следния дневен ред: Обсъждане и приемане на отчет за дейността на БЯД през 2020г. […]

NEWS

Равносметка на ядрената безопасност 35 години след Чернобил

На 26 април се навършват 35 години от аварията в Чернобилската АЕЦ (днес на територията на Украйна). Аварията е оценена с ниво 7 по скалата на ИНЕС и е определена като най-тежката в историята на ядрената енергетика, заради последствията, причинени върху околната среда и здравето на хората. Наред с екологичните, финансовите и здравните ефекти, аварията […]

NEWS

Повишаване нивото на взаимодействие между гражданското общество и държавните институции

Представители на гражданското общество и на институциите одобриха резултатите, постигнати от Българско ядрено дружество по проект No BG05SFOP001-2.009-0172 „Партньорство на гражданите с институциите на местно, регионално и национално ниво за създаване и провеждане на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на здравето на населението“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от […]

NEWS

Младежката конференция NEXT 75 търси отговори на предизвикателствата на бъдещето

На 16 декември ще се проведе международната конференция NEXT 75, посветена на глобални проблеми и предизвикателства, пред които човечеството е изправено днес. Основната цел на конференцията е да установи диалог за бъдещето на нашата планета между известни учени и най-активните членове на младото поколение. Младежката конференция NEXT 75 е логичен финал на честванията на 75-годишнината […]

NEWS

Обща комуникационна стратегия в областта на радиоекологията и радиационната защита

    Създаване на обща комуникационна стратегия в областта на радиоекологията и радиационната защита, бе едно от предложенията на Българско ядрено дружество към държавните институции, чиито компетенции са в областта на ядрената безопасност и радиационната защита. Идеята за това възникна в резултат на проучвания и анализи на възможностите за взаимодействие между НПО и институциите, информиране […]

NEWS

Провокиране на интереса на гражданите и регламентиране на държавна политика за информиране по въпросите на радиоекологията и радиационната защита

Провокиране на интереса на гражданите към въпросите на радиоекологията и радиационната защита чрез предоставяне на качествено и адекватно съдържание. Тази необходимост констатираха участниците в Кръглата маса „Политики в областта на радиоекологията и радиационната защита. Форми и начини за участие на гражданското общество в управлението“, която се проведе на 11 септември 2020 г. в Института за […]

NEWS

Общо събрание на БЯД – 2020

Управителният съвет на Българско ядрено дружество, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на дружеството на 11 септември 2020 г. от 16:30 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ – БАН, находящ се в гр. София, бул.“ Цариградско шосе“ № 72, при следния дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на отчет за дейността на […]