Отворено писмо от БЯД и ИКЕМ

Българското ядрено дружество (БЯД), съвместно с Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ), настоява правителстовото да поеме ангажимент за нормативно обезпечаване на изграждането на нови енергийни мощности на територията на страната, както и на инфраструктура за електромобилност. Позицията на двете организации бе изразена в отворено писмо до българските медии, изпратено през февруари 2018 година.
От БЯД и ИКЕМ обосновават необходимостта от нови енергийни мощности с изискванията в директива на ЕК за намаляване на количеството на прахови частици във въздуха, чрез постепенно елиминиране на основните източници на замърсяване на атмосферата каквито са ТЕЦ-овете и конвенционалните автомобили.
В отвореното писмо организациите заявяват, че ще обединят усилията си за безопасна експлоатация и използване на всички съвременни технологии за производство на електроенергия. Според тях добрия баланс в енергийния микс на стараната, е гаранция за обезпечаване на потреблението от електрическа енергия и съхраняване на околната среда.


Съвременния свят е изправен пред значително предизвикателство, свързано с екологичната обстановка. Европейският съюз от десетилетия предприема редица инициативи за ограничаване на влиянието на човешката дейност върху околната среда.

В тази връзка са и мерките, които се вземат за намаляване на вредните емисии, които пряко застрашават здравето на гражданите на Европа. Последните директиви на Европейската комисия в тази насока са свързани с намаляване на количеството на прахови частици във въздуха, чрез постепенното елиминиране на основните източници на такова замърсяване, като ТЕЦ, и ограничаване на газовите изпарения от автомобилите. Независимо от благотворното влияние върху здравето на хората, нашата страна не е икономически готова и ресурсно подсигурена за
прилагането на предлаганите от комисията мерки, защото това ще влоши осезаемо качеството на живот на хората у нас.

Производството на електроенергия от фосилни източници е с най-голям дял в енергийния микс на страната ни. Също така, основен начин за превоз на пътници и товари е автомобилния транспорт, по-голямата част от които се осъществява чрез изгаряне на дизелово гориво. Драстичното ограничаване на тези енергийни източници ще доведе до колапс на българската икономика, ако не се вземат незабавни изпреварващи мерки, съобразени с капацитета и природните дадености на страната ни.

Ние, които активно подкрепяме екологичните енергийни модели, интелигентната електрическа мобилност и достигане на световни стандарти в тези сфери, сме уверени, че възможно решение на посочените проблеми е адекватното комбиниране на съвременни технологии за използване на възобновяемите енергиини източници и ядрената енергетика.

Като партньори и единомишленици обединяваме усилията си за безопасно използване на всички съвременни технологии за производство на електроенергия както от възобновяеми енергийни източници, така и от атомни реактори. Ние залагаме на добрия баланс в енергийния микс на България, защото смятаме, че той е гаранция за обезпечаване на потреблението от електрическа енергия у нас и за съхраняване на околната среда.
Ние подкрепяме и прилагането на достиженията на ядрената наука както в останалите отрасли на индустрията, така и в медицината.

Вследствие на казаното дотук, призоваваме годината на българското председателство на ЕС да бъде година за връщане на България в челните редици на високите технологии и иновациите, чрез поемане на нормативен ангажимент от – държавата в изграждането на нови енергиини мощности и на инфраструктура за електромобилност. Смятаме, че това е реално постижимо, тъй като страната ни разполага с професионалисти и със значителен капацитет в областта на инженерното образование, като цяло.
Не е случайно, че от Топ 15 на иновативните държави, според „Бизнес инсайдър“, десет от тях (Швейцария, Швеция, Холандия, САЩ, Обединеното кралство, Финландия, Германия, Република Корея, Япония, Франция) са световни лидери в използването на енергия едновременно и от възобновяеми енергийни източниции и от ядрени реактори. Голямата част от същите тези държави, заедно с Китай, Индия и Канада съставляват и 11 от 12-те държави, водещи в използването на електрическа мобилност, според Международната енергийна агенция към ООН.

Нека заедно достигнем до решения, безопасни за здравето и живота на хората, които имат и положително влияние върху социално-икономическите параметри на качеството на живот.

Уверени сме, че навременните мерки в тази посока ще облагодетелстват българското население и българската индустрия за десетилетия напред!