Общо събрание на БЯД – 2018

Управителният съвет на Българско ядрено дружество свиква общо събрание на 18 май 2018 година. Събранието ще се проведе в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН от 16:00 часа.