Енергийно училище на бъдещето

Създаване на енергийно училище на бъдещето предвижда проектът „Бъдещето – искам светлина“, с който ученици от ПГЯЕ „Игор Василиевич Курчатов“ от гр. Козлодуй се класираха за вторият етап в International Student Competition. Състезанието се провежда във връзка с Третата международна конференция на МААЕ за развитие на човешките ресурси за програми за ядрена енергия, която ще се проведе в Република Корея от 28 до 31 май 2018 година. Финалистите от втория етап ще могат да представят проектите си по време на конференцията. В състезанието участват 200 проекта на деца между 14 и 18 години от 30 страни. Основната цел на българския проект е да покаже, че ядрената енергетика е сред факторите за устойчиво развитие на обществото и използвайки новите технологии в среда на Индустрия 4.0., училището ще бъде иновативна смарт мрежа. Проектът популяризира дискусиите, свързани с енергийното бъдеще и повишава информираността относно настоящите и бъдещите въздействия и приложения на ядрената наука и технологии в живота на хората. Авторите на проекта виждат бъдещето на планетата в ефективната симбиоза между ядрената енергетика и ВЕИ чрез беземисионното генериране на енергия, произведена от АЕЦ и от възобновяеми енерегийни източници. В „Бъдещето – искам светлина“ по интерактивен и увлекателен начин са представени възможностите за използване на ядрената енергия за мирни цели и изграждане на нови мощности в България. С участието си в състезанието и генерирането на идеи за бъдещето, младите хора заявяват сериозен интерес към развитието на ядрената енергетика и отправят послание към своите връстници, че секторът дава перспектива за бъдещо професионално реализиране.