Тринадесета международна конференция по ВВЕР ядрено гориво

Тринадесетата международна конференция по експлоатация, моделиране и експериментална поддръжка на ядрено гориво за ВВЕР “WWER Fuel 2019” ще се проведе от 15 до 21 септември 2019 г. в гр. Несебър, България.

Конференцията се организира на всеки две години от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките, съвместно с Международната агенция по атомна енергия и се спонсорира от руската компания “ТВЕЛ” и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Конференцията е престижен международен форум, където на експертно ниво се обсъждат актуални въпроси и се споделят последните постижения в технологиите за управление на ядреното гориво.

Сред основните теми, които ще бъдат дискутирани по време на „WWER FUEL 2019“ са поведението на ядреното гориво и експлоатационния опит, усъвършенстване на дизайна и експлоатацията на горивото, моделиране и експериментална поддръжка, безопасност и управление на качеството, надеждност на горивото за ВВЕР–1000 и управлението на отработеното ядрено гориво.

В конференцията ще участват учени и експерти от България, Русия, Австрия, Германия, Норвегия, Полша, САЩ, Унгария, Швеция, Финландия, Чехия, Индия, Южна Корея и други. Сред тях има представители на научни институти, оператори на ядрени енергийни мощности, компании развиващи дейност в ядрената област, включително производители на ядрено гориво, регулаторни органи и международни организации, отговорни за развитието и безопасността на ядрените технологии и съоръжения.

Международната конференция се провежда от 1994г. и е доказала своята ефективност чрез приноса си за повишаване на надеждността и безопасната експлоатация на реакторите тип ВВЕР.

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА